18 december, Den Haag: demonstratie voor de rechten van migranten en vluchtelingen

Stukje van het logo.
Stukje van het logo.

Woensdag vindt de Internationale Dag van de Migrant plaats. Voor de derde keer wordt op die dag wereldwijd actie gevoerd voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden. In Den Haag organiseren de Vluchthuis-vluchtelingen een demonstratie.

Demonstratie
Woensdag 18 december
Vanaf 14:00 uur
Vredespaleis
Carnegieplein 2, Den Haag
Facebook

Uit de internationale oproep van Global Migrant Action: “Op 18 december 1990 nam de VN het Internationale Verdrag ter bescherming van alle arbeidsmigranten en van hun gezinsleden aan. Het verdrag was het resultaat van bijna twintig jaar debatteren en compromissen sluiten, en had als doel het garanderen van bescherming van de rechten van arbeidsmigranten en hun gezinsleden. Het is nu drieëntwintig jaar na de aanname van het verdrag, en helaas blijft het waarborgen van de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden een nog te bereiken doel.

De landen in het noorden van de wereld (Europa, de VS en Canada) hebben het verdrag nog steeds niet ondertekend. Maar in veel landen waar het verdrag wel is geratificeerd, wordt het niet toegepast, noch gerespecteerd. Daarom is het noodzakelijk om de strijd voor het accepteren van het verdrag door meer en meer landen door te zetten, maar juist ook om ervoor te zorgen dat het tekenen van het verdrag niet enkel een formaliteit is.

Logo.
Logo.

De mensenrechten-schendingen tegen migranten die zich dagelijks over de hele wereld voltrekken, benadrukken de urgentie voor het opbouwen van alternatieve manieren van strijd. Deze alternatieven zouden gebruikt moeten worden voor het eisen en het afdwingen van respect voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden. Deze mensenrechten-schendingen komen voor op verschillende plaatsen en op verschillende niveaus. Ze zijn dagelijkse kost langs migrantenroutes en de tijdelijke verblijfplaatsen die uiteindelijk permanente stops worden. In deze gebieden is geweld wreed en dodelijk, zoals duidelijk wordt bij het vasthouden van migranten uit Sub-Saharalanden door Noord-Afrikaanse regeringen die gesteund worden door Fort Europa. Hetzelfde gebeurt op de noordelijke grens van Mexico waar verschrikkelijke bloedbaden worden aangericht met medeplichtigheid van lokale maffia en de staat. Op deze routes worden migranten vergeten, vermoord of verdwijnen ze simpelweg, en geen enkele regering die daar iets over zegt. Sterker nog, migranten worden schuldig bevonden aan hun eigen slachtofferschap.

De rechten van migranten worden geschonden in de ontvangende landen, waar ze niet worden beschouwd als mensen of arbeiders die onder de bescherming van de wet zouden moeten vallen. Ze worden simpelweg gezien als goedkope arbeidskrachten die uitgebuit of tot slaaf gemaakt kunnen worden. Hierdoor kunnen ze worden beroofd van hun vrijheid, tegen elke logica van de wet in. En als staten die hier misbruik van maken, geen behoefte meer hebben aan goedkope arbeidskrachten, dan worden deze arbeidskrachten het land uitgestuurd of gedeporteerd naar gebieden waar zij hun leven niet zeker zijn. In vrijwel alle staten wordt het beeld van de migrant simpelweg gecriminaliseerd. Migranten worden gepresenteerd als criminelen. Als mensen die verantwoordelijk zijn voor het inpikken van banen, worden ze verantwoordelijk gehouden voor de crisis en de onveiligheid in steden. Ze worden gebruikt als zondebokken om de aandacht af te leiden van de echte veroorzakers van de globale crisis.

Wij, de verenigingen en organisaties van migranten en solidariteitsorganisaties, willen middels het organiseren van de Derde Globale Actiedag voor de Rechten van Migranten, Vluchtelingen en Ontheemden een sterk statement maken op 18 december. Wij willen de continue moord op arbeiders in hun wanhopige zoektocht naar werk een halt toeroepen en de voortdurende schendingen van mensenrechten stoppen. Migraties bieden ons de mogelijkheid om een nieuwe wereld te ontwerpen, een wereld waarin rechten niet voorbehouden zijn aan hen die in bepaalde geografische gebieden geboren zijn, maar waar deze op iedereen van toepassing zijn en daarom niemand zijn leven zou moeten riskeren voor een betere toekomst. Wij willen een wereld waarin migreren of niet migreren een keuze is, en niet een verplichting. Wij willen geen wereld waarin vrijheid van beweging enkel ontworpen is voor goederen en geldstromen, maar een wereld waarin mensen zich vrij kunnen bewegen, en zich kunnen vestigen waar ze willen zonder gedwongen verplaatst te worden. Wij willen een wereld waarin alle mensen het recht hebben op waardig werk, en een wereld waarin mensen niet alleen in het land van herkomst rechten hebben, maar waarin deze rechten ook over en buiten deze grenzen door alle landen gerespecteerd worden. Wij willen een wereld waarin geen mens, geen arbeider illegaal is!”

Harry Westerink