18 juni, Amsterdam: demonstratie voor de rechten van vluchtelingen en migranten

Op 18 juni organiseert MiGreat een demonstratie in Amsterdam voor de rechten van vluchtelingen en migranten en tegen de politiek van migratiebeheersing. Bij de demonstratie hoort het onderstaande manifest, dat inmiddels al door veel organisaties is ondertekend, waaronder ook Doorbraak.

De tekst van het manifest: “Vluchtelingen en migranten worden tegen elke prijs tegengehouden. Aan de Europese grenzen stierven tienduizenden mensen, nog veel meer werden mishandeld of weggestopt in detentiecentra en kampen. In Ter Apel bivakkeerden mensen zonder tentjes op een veld, en overleed een baby. Ons migratiebeleid is een vorm van uitbuiting en onderdrukking geworden. Dit neo-koloniale, racistische beleid moet radicaal anders.

Wij geloven dat ieder mens gelijkwaardig is. Dat de plek waar je geboren bent niet de rest van je leven mag bepalen. Dat onderscheid is op basis van nationaliteit onverholen racisme. En we geloven vooral dat het anders kan.

Zondag 18 juni
Vanaf 14:00 uur
Dam, Amsterdam

Migratie is een recht, geen privilege. Ieder mens moet vrij zijn om te verhuizen, te werken, te zijn waar die wil, en om overal ter wereld als volwaardig mens erkend te worden. Vrije migratie is keihard nodig om de wereldwijde, immense ongelijkheid aan te pakken en bittere armoede uit te roeien, om mensen de mogelijkheid te geven om oorlogen, armoede en klimaatverandering te ontvluchten en om gelegaliseerde vormen van klassendiscriminatie en racisme bij de wortel aan te pakken. We zijn pas vrij als we allemaal vrij zijn om te bewegen.

1. Fix de opvangcrisis, nu meteen. Afgelopen jaar sliepen mensen op het veld in Ter Apel, nu dreigt dit opnieuw te gebeuren. Voer onmiddellijk het plan KAN in en open nieuwe aanmeldcentra. Zet in op kleine opvangen in buurten die voor langere tijd open blijven en geef mensen de mogelijkheid zelf onderdak te vinden. De crisis- en noodopvangen zijn mensonwaardig en moeten onmiddellijk vervangen worden door kleinschalige AZC’s. Stop daarnaast het afpakken van hulpgoederen in Ter Apel en het criminaliseren van hulpverleners.

2. Ruimhartige, snelle en eerlijke procedures en gelijke behandeling vanaf dag 1. Geef asielzoekers direct toegang tot een BSN-nummer, onderwijs en werk vanaf dag 1. Regel de zorg via het reguliere systeem van huisartsen in plaats van ‘zorg’ geleverd door bedrijven met woekerwinsten. Neem binnen 6 maanden beslissingen in asielzaken, en behandel asielaanvragen op volgorde van binnenkomst.

3. Stop grensgeweld. Er stierven minstens 48.647 mensen aan de Europese grenzen, een nog groter aantal mensen is vermist. Wie de barre tocht wel overleeft, komt terecht in mensonwaardige kampen en detentiecentra, waar ze worden geslagen en zelfs gemarteld of tot slaaf gemaakt. Nederland is hieraan medeplichtig. Het betaalt mee en dringt binnen de EU aan op nog meer grensbewaking en deals met derde landen zoals Turkije en Libië. Stop iedere vorm van medeplichtigheid aan grensgeweld.

4. Rechten voor mensen die ongedocumenteerd zijn. Ongedocumenteerde mensen leven rechteloos in ons land, soms decennialang. Toegang tot regulier werk wordt hen ontzegd, ze moeten vrezen voor detentie en deportatie en doen ondertussen belangrijk maar onbeschermd werk. Schaf de Koppelingswet, detentie en deportatie af, zorg voor ruime permanente regularisatiemechanismen en bescherm alle politieke en sociale mensenrechten van ongedocumenteerden.

5. Vrijheid van bewegen. Migratie moet een recht zijn, niet een privilege. Stop met discriminatie op basis van nationaliteit, klasse en huidskleur. Zorg voor veilige en toegankelijke vlucht- en migratieroutes, ruime hervestigingsquota en visa. Schaf het migratiebeleid dat discrimineert op basis van nationaliteit, klasse en huidskleur af.”

Harry Westerink