19 november, Amsterdam: 2.Dh5-debat over crisis en verzet

Flyer van 2.Dh5.

Van 18 tot en met 20 november vindt in Amsterdam het 2.Dh5-festival voor wereldversleuteraars plaats. Op 19 november zullen twee Doorbraak-activisten deelnemen aan een forum- en zaaldiscussie. Dat “plenaire debat gaat over de economische crisis en wat we daar, als politiek actieve burgers, mee aan moeten”, schrijft 2.Dh5, en vervolgt: “Want er heerst veel angst en verwarring, die tot besluiteloosheid leidt of tot het kiezen voor zekerheid en behoudzucht. Is dat onvermijdelijk, of zijn er andere opties? Dat willen wij eigenlijk uitzoeken en hierbij nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan dit debat.”

Discussie “Het kapitalisme crasht”
Zaterdag 19 november, 14:00-17:00 uur
Gebouw OT301
Overtoom 301, Amsterdam

2.Dh5 onderbouwt de stellingen in het debat met een uitgebreid artikel. De groep geeft daarin aan “waarom het zinvol is om het kapitalisme te zien als een eindig systeem dat op z’n laatste benen loopt. Het is immers aan ons om er wat beters voor in de plaats te helpen zetten.” 2.Dh5 ziet “twee fenomenen die gelijktijdig plaatsvinden en die voor een groot deel van de verwarring zorgen: aan de ene kant wordt de welvaartsstaat afgebroken. Tegelijkertijd betekent de aftakeling van de verzorgingsstaat helemaal niet dat we meer vrijheid krijgen, of dat de staat ook op andere gebieden aan macht verliest. In tegendeel; de controle en repressie worden in snel tempo enorm opgeschroefd. Is dat een onvermijdelijke koppelverkoop, is een strijd tegen de ene evolutie tegelijkertijd een strijd tegen de andere evolutie, of kunnen we die twee kanten afzonderlijk bestrijden? En zo ja, hoe?”

Forumdeelnemer Piet van der Lende van de Bijstandsbond en Doorbraak zegt over de discussie: “Er moet vooral ook aan de orde komen welke vormen van concrete solidariteit we als verzet kunnen ontwikkelen, welke rol het arbeidsethos speelt en hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Kabinetsplannen openen de aanval op nog grotere groepen dan de honderdduizenden mensen die in 2013 gaan vallen onder de wet Werken naar Vermogen, waarin de bijstand, de WSW en de Wajong worden samengevoegd en al deze mensen voor een bijstandsuitkering moeten gaan werken. Er zijn signalen dat het kabinet bezig is met een verdergaande reorganisatie van de welvaartsstaat; een grondige herziening van de WW, en de afschaffing van de ontslagbescherming, na 2013, waarbij nog grotere groepen worden gepakt. En een afbraak van de WAO en de WIA.”

“De politiek van de staat is om kosten van zorg voor degenen die de BV Nederland niets opleveren te verminderen”, zegt Doorbraak-activist Jeroen Breekveldt, die ook bij de Werkplaats Biopolitiek betrokken is. “Ook anarchisten moeten vechten voor verbetering van sociale en zorgvoorzieningen.”

Op zaterdagochtend vindt om 10:30 uur een plenaire inleiding plaats, en vanaf 11:30 uur staan er workshops gepland die een inleiding geven op de forumdiscussie. Ook op zondag zijn er nog allerlei lezingen en workshops. Het programma is grotendeels klaar.

Jeroen Breekveldt