2 december, Leiden: debat over organizing en empowerment

De cover van het jaarboek.

Op 2 december organiseren Kritiek en Doorbraak een debat over organizing en empowerment. Organizen is een manier om mensen te organiseren en in actie te brengen, en te vechten voor hun belangen. Dat lukt niet alleen op de werkvloer (zoals bij de succesvolle schoonmakersstaking), maar ook op andere gebieden. Organizing zet mensen aan om het lot in eigen handen te nemen: het leidt tot empowerment.

Debat over organizing en empowerment
Vrijdag 2 december, 20.00 uur
Middelstegracht 38, Leiden

Aan de ene kant biedt organizing zo dus mogelijkheden om het neo-liberale systeem aan te vallen. Maar tegelijkertijd bevat organizing/empowerment ook een aantal elementen die het neo-liberalisme juist kunnen versterken. Vormt empowerment (het lot in eigen handen nemen) niet ook een excuus voor het afwikkelen van overheidstaken op de bevolking? En biedt organizen, met zijn projectmatige aanpak, niet een leerschool voor neo-liberaal management?

Over deze kwesties discussiëren we op 2 december. De sprekers zijn:
– Doorbraak-activist Eric Krebbers
Onderzoeker Hans Pruijt van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die daar onderzoek doet naar sociale bewegingen.

Bewerking van het persbericht door Eric Krebbers