2 september, Amsterdam: lezing van advocaat Pim Fischer over bed, bad, brood-strijd

Pim Fischer tijdens een presentatie in het Wereldhuis op 1 september 2017.

Op 2 september geeft Pim Fischer in Amsterdam een lezing over recente ontwikkelingen op het gebied van bed, bad en brood voor mensen zonder verblijfsrecht. Hij zal daarbij ingaan op de komst van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) in vijf steden. Als advocaat is Fischer al jarenlang juridisch aan het strijden tegen maatschappelijke uitsluiting. De bijeenkomst is georganiseerd door Amsterdam City Rights, “een onafhankelijke denktank” door en voor mensen zonder papieren.

Ruim vijf jaar geleden droeg het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) de Nederlandse staat op om mensen zonder verblijfsrecht te voorzien van onderdak, eten en kleding. Onder druk van deze uitspraak van het ESCR en tegen de wil van de regering in gingen diverse gemeenten, waaronder Leiden, daarna over tot het inrichten van een vorm van bed, bad, brood-opvang (bbb-opvang). Ruim drie jaar geleden sloot de regering een bbb-akkoord waarmee men deze gemeentelijke bbb-opvang wil ontmantelen en in plaats daarvan landelijke opvangcentra voor mensen zonder verblijfsrecht wil gaan opzetten. Eind vorig jaar werd daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid. Op basis van die overeenkomst zitten LVV’s in vijf steden momenteel in de opstartfase.

Maandag 2 september
Van 16:00 tot 18:00 uur (inloop vanaf 15:30 uur)
Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk
Keizersgracht 566, Amsterdam
Facebook
Aanmelding via: mail@amsterdamcityrights.org

In elk geval is al wel duidelijk geworden dat deze LVV’s een nog minimalere opvang gaan bieden dan die van de gemeentelijke bbb-centra. De LVV’s worden namelijk niet alleen opgezet als een strikt tijdelijke opvangplek, maar ook als een voorziening die erop is gericht dat mensen zonder verblijfsrecht moeten meewerken aan terugkeer naar hun land van herkomst. Wie dat in de ogen van de overheidsdienaren niet of niet voldoende zou doen, zal naar verwachting weer op straat belanden. In zijn lezing gaat Fischer in op de consequenties die de LVV’s zullen hebben voor de opvang van mensen zonder verblijfsrecht, waarbij schending van de mensenrechten een voortdurend groot risico vormt.

Harry Westerink