2 september, Leiden: protestactie tegen bezuinigingen op universiteiten

Symbool van het universitaire verzet.

Op 2 september organiseert WOinActie, een landelijke beweging van studenten en medewerkers van universiteiten, een protestactie tegen nieuwe dreigende bezuinigingen. In het kader van de opening van het academisch jaar komt D66-minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op die dag naar de Leidse universiteit, wat voor WOinActie de aanleiding vormt om te gaan protesteren. “Het water staat ons aan de lippen en we dreigen kopje onder te gaan. Kom naar Leiden en laat de minister zien dat genoeg echt genoeg is!”, aldus de activisten.

Uit de oproeptekst: “D66-onderwijsminister Ingrid van Engelshoven neemt de aanbevelingen van de commissie-Van Rijn over. Dat betekent een bezuiniging van 100 miljoen op gamma, alfa en medische wetenschappen ten bate van de bètawetenschappen en technische universiteiten. Er zullen naar schatting minimaal 2.000 ontslagen vallen, waardoor de werkdruk en competitie verharden. De herverdeling van Van Rijn zal zonder vertraging worden ingevoerd, terwijl het onduidelijk is wat de effecten ervan zijn en of het budget als geheel voor universiteiten wel voldoende is. Mensen en vakgebieden worden zo onnodig tegen elkaar opgezet. WOinActie vindt dat alle vakgebieden even waardevol zijn en eist dat deze adequaat gefinancierd worden. We laten ons niet uit elkaar spelen; samen staan we sterk!

Maandag 2 september
Van 15:00 tot 17:00 uur
Gerecht, Leiden
Facebook

WOinActie verzet zich tegen deze nieuwe bezuiniging die bovenop de doelmatigheidskorting, prijsbijstellingen en bezuinigingen door verkeerde ramingen komt, samen goed voor 301 miljoen euro! Studenten zijn investeringen beloofd toen hun basisbeurs werd afgeschaft en het is hoog tijd dat deze belofte wordt ingewilligd. Dit is volstrekt onnodig, nu er een miljardenoverschot is: Nederland wordt op de vingers getikt door het IMF omdat de regering te weinig investeert.”

Harry Westerink