20 juni, Den Haag: Black Lives Matter-protest tegen legaliseren van politiegeweld

Op het Black Lives Matter-protest in Zwolle op 7 juni 2020. (Foto: Jan Kees Helms)

Op 20 juni organiseert Kick Out Zwarte Piet (KOZP) Den Haag een protestactie tegen een wetsvoorstel dat de politie een extra “license to kill” dreigt te gaan geven. Black Lives Matter NL heeft naar aanleiding van deze demonstratie een manifest opgesteld met drie eisen, die ook door Doorbraak worden ondersteund.

Uit dit manifest: “Black Lives Matter NL houdt al weken de pleinen van Nederland bezet, en toch blijft de politiek onze boodschap negeren. Door het overhaast behandelen van een wet die leidt tot ruimere bevoegdheden (schieten, pepperspray, taser) voor de politie zal het geweld tegen burgers alleen maar toenemen. Het kabinet en de politiek spugen opnieuw op gemeenschappen van kleur in Nederland, gezien zij vaker slachtoffer zijn van politiegeweld. Op zaterdag 20 juni maken we samen een vuist op het Malieveld, en wij eisen:

1. Breng alle agenten die betrokken waren bij de dood van mensen voor de rechter! Verplicht het Openbaar Ministerie om alle zaken waarbij iemand overlijdt onder de verantwoordelijkheid van de politie voor de onafhankelijke rechter te brengen.

2. Wijs de levensgevaarlijke nieuwe ambtsinstructie af! Stop de invoering van de taser, verbied de nekklem, sta agenten niet toe om te schieten ter aanhouding. Politiegeweld moet begrensd worden, niet nóg vrijer gemaakt worden!

3. Stop geïnstitutionaliseerd racisme in Nederland. Verbied het gebruik van risicoprofielen bij de politie, Koninklijke Marechaussee, de belastingdienst en alle andere overheidsinstanties. Deze profielen leiden tot etnisch profileren en zijn in strijd met Artikel 1 van de Grondwet.

Zaterdag 20 juni
Van 14:00 tot 15:30 uur
Malieveld, Den Haag
Facebook

Wij eisen van de politie en de minister van Justitie en Veiligheid dat zij optreden tegen buitenproportioneel politiegeweld.

Met deze drie eisen vragen wij aandacht voor alle mensen en in het bijzonder voor alle mensen van kleur die niet alleen vaker te maken krijgen met politiegeweld, maar ook vaker overlijden na politiegeweld. Wees erbij, spreek je uit, samen zeggen wij: BLACK LIVES MATTER!”

Harry Westerink