20 juni, internationale vluchtelingendag: bijeenkomst in Leiden en actie in Alphen

Het logo van PVL
Het Platform Vluchtelingenorganisaties Leiden (PVL) organiseert in het kader van de internationale dag van de vluchteling op zondag 20 juni 2010 een bijeenkomst met het thema “Het leven van de vluchteling in Nederland”. Doorbraak levert een van de sprekers, die zal ingaan op de noodzaak van collectieve strijd voor verbetering van de positie van vluchtelingen. Verder komen persoonlijke verhalen van vluchtelingen aan bod, en vertellen medewerkers van VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord en de Leidse vluchtelingensteungroep STUV over hun werk en ervaringen.

De bijeenkomst duurt van 15:00 tot 20:00 uur (inclusief eten en een dansoptreden), en vindt plaats in de ruimte van het PVL, Vijfhovenhuis, Hoflaan 169, Leiden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Het PVL bestaat uit 10 lokale en landelijke vluchtelingenzelforganisaties. De leden van de organisaties zijn afkomstig uit Irak, Soedan, Afghanistan, Congo, Palestina, Sierra Leone, en Burundi. Deels gaat het om vrouwenorganisaties. Meer informatie: 071-5765698 of 06-81003441.

Ook op 20 juni organiseert Anti-Fascistische Actie (AFA) Den Haag een lawaaidemonstratie bij de illegalengevangenis in Alphen aan den Rijn, uit solidariteit met mensen die zitten opgesloten omdat ze geen verblijfsrecht hebben. Doorbraak roept ook op voor deze actie. In de gevangenis heerst een zwaar regime en veel repressie door bewakers. Er is geen maximumtermijn van opsluiting en veel mensen worden na maandenlange gevangenschap weer op straat gegooid, zonder rechten en voorzieningen. Plaats van de actie: Eikenlaan 36, Alphen aan den Rijn, aanvang: 15:00 uur. Meer informatie: www.afadenhaag.nl. Ook hier zullen Doorbrakers bij aanwezig zijn, onder meer met kranten.

Harry Westerink