20 maart: demonstratie voor vrijheid en democratie in Marokko en Noord-Afrika

In Marokko: kind deelt pamflet uit voor de demonstraties van 20 maart

Op zondag 20 maart wordt er in Rotterdam gedemonstreerd voor een democratisch en vrij Marokko en Noord-Afrika. Ook in andere Europese landen en in Marokko zelf wordt er op die dag actie gevoerd. De organisatie in Rotterdam is in handen van de “Beweging van 20 februari Rotterdam – Nederland”, genoemd naar de dag waarop in Marokko de eerste grote demonstraties waren in navolging van de opstanden elders in Noord-Afrika en de Arabische wereld. Doorbraak roept iedereen op om mee te doen en zo solidariteit te tonen met het groeiende verzet in de veelal door het westen gesteunde dictaturen.

Zondag 20 maart, 15:00 uur
Verzamelen Beursplein, Rotterdam
Demonstratie richting het Marokkaanse consulaat

Bij eerdere protesten in Marokko
Uit de oproep: “Het Marokkaanse volk maakt historische momenten van spanning mee die zowel politiek als sociaal-economisch van aard zijn. Hier ligt een gevoel bij de bevolking van onderdrukking en onrecht aan ten grondslag. Het Marokkaanse politieke systeem draagt in deze de volledige verantwoordelijkheid voor de afbraak van de politieke, economische, sociale en culturele rechten. Wat wij geconstateerd hebben sinds de ingang van het zogenaamde ‘nieuwe tijdperk’ (sinds het aantreden van koning Mohammed VI, red.):
– Verval van overheidsinstanties door uitzaaiing van corruptie in het systeem.
– Een zorgwekkende beperking van de persvrijheid en aanhouding van verslaggevers om politieke redenen.
– Een ernstige daling van de koopkracht door prijsverhogingen van de basisbehoeften.
– Een volledige en ondemocratische overheersing door het koninklijke apparaat op alle beleidsterreinen.


Een oproep voor de protesten van 20 februari in Marokko

Gegrond op het bovenstaande eisen wij het volgende:
– Een hervormde grondwet die recht doet aan de parlementaire democratie en de wil van het volk.
– Ontbinding van regering en parlement en het installeren van een overgangsregering die de (hervormings)eisen van het volk ten uitvoer brengt.
– Onafhankelijke en eerlijke rechterlijke macht.
– De berechting van hen die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, machtsmisbruik en plundering van gemeengoed.
– Het erkennen van het Tamazight naast het Arabisch en aandacht voor de specifieke kenmerken van de Marokkaanse identiteit, taal, cultuur en geschiedenis.
– De vrijlating van alle politieke gevangenen en opening van dossiers die zij aangekaart hebben.
– Een onmiddellijk integreren van werklozen in de beroepbevolking.
– Zorgen voor een fatsoenlijk leven door de kosten van levensonderhoud te verminderen en het minimumloon te verhogen.
– Streven naar een eervol bestaan voor alle burgers met verbetering van de koopkracht en hanteren van het minimumloon voor iedereen.
– Stoppen met de militaire controle van de Rif en de vijandelijke houding naar deze.
– De onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen van de protesten van 20 februari en een onpartijdig onderzoek naar de gebeurtenissen, waaronder het ingrijpen door het landelijke politieapparaat, en de eventuele (?) bemoeienis van partijen voor eigen politiek belang.

De beweging betreurt tevens het niet ingaan van de Marokkaanse regering op de eisen van de beweging na de eerdere demonstraties en het bagatelliseren van de protesten door deze af te doen als rellen.” Tot zover de oproep.


Beelden van de protesten op 20 februari in Marokko

Op 4 maart hebben de Marokkaanse ordediensten hard opgetreden tegen betogers in de Riffijnse stad Al Hoceima. De 20 februari-beweging organiseert bijna dagelijks demonstraties in de provincie Alhoceima en in andere steden in Marokko. Die worden steevast de kop in gedrukt door de ordetroepen. In Nador werden op 3 maart drie activisten opgepakt en verhoord nadat ze flyers uitdeelden waarin opgeroepen werd om te demonstreren op 20 maart. Inmiddels heeft de koning een aantal voorstellen gedaan voor waarschijnlijk vooral cosmetische veranderingen. Dat gebeurt tegenwoordig wel vaker in landen waar de heersende klasse door toenemende protesten de bui ziet hangen.

Protest met een vlag van de 20 februari-beweging

Eric Krebbers