23 juni, Utrecht: conferentie “Van afhankelijk naar zelfstandig verblijfsrecht!”

Op 23 juni vindt in Utrecht de conferentie “Van afhankelijk naar zelfstandig verblijfsrecht!” plaats, die wordt georganiseerd door het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht. De conferentie maakt deel uit van een meerjarenproject van het Platform “over de gevolgen van het afhankelijk verblijfsrecht voor de emancipatie, integratie en veiligheid van vrouwen”. Het is de bedoeling dat de conferentie het begin gaat vormen van een landelijke campagne voor structurele verbetering van de rechtspositie van huwelijksmigranten.

Enige tijd geleden verscheen het onderzoeksrapport “Heb geduld” (pdf), dat gaat over de betekenis van het afhankelijk verblijfsrecht in het dagelijks leven van huwelijksmigranten en hun partners. Dat onderzoek werd opgezet door het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht, een samenwerkingsverband van maatschappelijke en hulpverleningsorganisaties dat tot doel heeft de problemen van het afhankelijk verblijfsrecht – terug – op de agenda te krijgen.

Vrijdag 23 juni
Van 13:30 tot 17:30 uur
De Kargadoor
Oudegracht 36, Utrecht
aanmelden verplicht: zelfbeschikking.verblijfsrecht@gmail.com

Aan de campagne zijn deze twee eisen verbonden:

“1. Geef huwelijksmigranten na toelating in Nederland recht op een zelfstandige verblijfsvergunning die niet alsnog ingetrokken kan worden bij verbreking van het huwelijk of de relatie;

2. Verbeter de verblijfsvergunning humanitaire aard op grond van huiselijk en seksueel geweld en breng deze in lijn met het Istanboel Verdrag (definitie huiselijk geweld, bewijslast, toegankelijkheid procedure en informatie over de rechtspositie).”

Het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht bestaat onder meer uit stichting Landelijke Werkgroep Mudawannah, stichting Nisa for Nisa, Nederlandse Vrouwenraad, Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning, Stichting Kezban, TIYE International, Dona Daria, en stichting Voorlichters Gezondheid. Het Platform werkt samen met de Vrije Universiteit Amsterdam.

Harry Westerink