Oproep-flyer.

Oproep-flyer.

Op 23 maart houden vluchtelingen zonder verblijfsrecht in samenwerking met anderen in Amsterdam een landelijke demonstratie en manifestatie, onder het motto “Geen vluchteling op straat of in de cel!”. Doorbraak roept iedereen op om ook aan de actie deel te nemen.

Demonstratie
Zaterdag 23 maart, vanaf 13:00 uur
Vluchtkerk, Erik de Roodestraat 16, Amsterdam
Aansluitend manifestatie
Museumplein, Amsterdam

Uit de oproeptekst: “Per jaar wordt bij meer dan 10 duizend vluchtelingen de asielaanvraag afgewezen. Dit zijn wij, ‘uitgeprocedeerde asielzoekers’ die volgens de Nederlandse overheid terug moeten naar ons land. Maar in een groot deel van de gevallen is dat onmogelijk. Omdat het land van herkomst niet de juiste papieren verstrekt, ons niet meer accepteert, of omdat we moeten terugkeren naar landen waar het (ook volgens onafhankelijke waarnemers, waaronder Amnesty International) niet veilig is. Wij worden ‘illegaal’ verklaard en veranderen zo in dakloze en rechteloze mensen. Zonder toegang tot zorg, educatie, werk en bescherming. En we worden dagelijks geconfronteerd met het risico op gevangenschap en deportatie. We worden behandeld alsof we geen mensen meer zijn.”

“De laatste tientallen jaren hebben vele Nederlandse organisaties zich verzet tegen het Nederlandse migratiebeleid. Sinds 2011 hebben verschillende grote groepen vluchtelingen besloten uit de onzichtbaarheid van de illegaliteit te stappen en we hebben verschillende protestkampen opgezet om aandacht voor onze situatie te vragen. Maar ondanks ons protest is er tot op de dag van vandaag geen enkele verbetering gekomen in het Nederlandse migratiebeleid. Nu is het moment om dat te veranderen. Samen kunnen we hier voor zorgen.”

Hoe meer mensen meedoen met de actie en met de voorbereiding ervan, hoe meer kans dat de kracht van het protest groeit en de druk op de verantwoordelijke beleidsmakers toeneemt. Bovendien is het voor de vluchtelingen van groot belang om solidair met hen te zijn en dat ook te laten zien. Inmiddels wordt de actie al behoorlijk breed gedragen. Niet alleen vluchtelingen- en migrantenzelforganisaties, steungroepen en radicaal-linkse organisaties, waaronder Doorbraak, maar ook religieuze organisaties en studentengroepen steunen het protest. Terwijl ook GroenLinks is te vinden in de rij van ondersteuners, heeft tot nu toe alleen de Amsterdamse afdeling van de SP zich achter de actie geschaard.

Wil je met jouw organisatie de actie op 23 maart ook steunen? Mail dan naar: vluchtelingenactie2013@gmail.com Wil je meehelpen met het verspreiden van flyers en posters? Hier kun je die bestellen.

Harry Westerink

De flyer.

De flyer.


 1. RAAK # 1 
  5 jaar geleden

  Toch een kritische noot van het No Border Netwerk:

  Open brief ten aanzien van de demonstratie 23 maart

  Beste mensen,

  Als No Border Netwerk willen we graag reageren op de oproep voor de demonstratie ‘Geen vluchteling op straat of in de cel’ op 23 maart aanstaande, en op de vraag deze oproep mee te ondertekenen.

  Wij juichen het organiseren van deze demonstratie toe, als een van de vele manieren waarop de situatie waarin vluchtelingen zich in Nederland (cq Europa) bevinden onder de aandacht gebracht kan worden en daar protest tegen geuit kan worden. Dat de demonstratie mede vanuit de vluchtelingen zelf wordt georganiseerd is daarbij een extra pluspunt.

  Jullie kunnen er dan ook op rekenen dat we als binnen het No Border Netwerk actieve mensen aan de demonstratie zullen deelnemen. De oproep voor de demonstratie zullen wij echter niet ondertekenen, een beslissing waarin de volgende twee overwegingen een doorslaggevende rol hebben gespeeld:

  – Wij vinden het zelf belangrijk een stap verder te gaan dan de gekozen insteek ‘geen vluchteling op straat of in de cel’. Hoewel wij deze leus natuurlijk van harte kunnen onderschrijven, is het volgens ons essentieel dat de eisen van open grenzen (of eigenlijk: geen grenzen en geen staten) en vrijheid van beweging, die voor ons vanuit onze anti-kapitalistische visie centraal staan en de basis vormen van ons handelen, ook publiekelijk steeds weer uitgedragen worden.

  – Hoewel wij verbreding belangrijk vinden, en inzien dat we bruggen moeten slaan naar groepen buiten het radicale spectrum waarin wij ons bewegen, kunnen we niet instemmen met de samenwerking met politieke partijen zoals bij deze demonstratie het geval is. Naast het feit dat wij, vanuit principiële overwegingen, nadrukkelijk kiezen voor een buitenparlementaire strijd en het opbouwen van een buitenparlementaire tegenbeweging, hebben wij ook grote bezwaren tegen samenwerking gezien de daadwerkelijke opstelling van alle partijen binnen het partijpolitieke landschap. Zoals Harry Westerink van Doorbraak recent schreef in het artikel ‘Migratiebeheersing en overlevingsstrijd’ (Grenzeloos, nr. 121, januari 2013): “Ook de SP en GroenLinks stemmen in met de fundamenten van het beleid van migratiebeheersing. In feite zijn in de parlementaire politiek de verschillen in standpunten tussen de diverse partijen op het gebied van migratie marginaal. Alle parlementariërs gaan immers akkoord met het illegaal maken, het maatschappelijk uitsluiten en het deporteren van mensen die als “ongewenst” en “onbruikbaar” worden gebrandmerkt.”

  We weten natuurlijk dat de opvattingen van al die parlementaire partijen niet overeenkomen met jullie lijn, maar trekken wel vanwege die opvattingen een andere conclusie ten aanzien van samenwerking met deze partijen.”

  Een aantal van de in het No Border Netwerk participerende groepen/organisaties hebben de oproep wel ondertekend, en mogelijk zullen nog meer dat doen, maar als netwerk als geheel zullen wij dit dus niet doen. Wel zullen we de oproep voor de demonstratie op onze website zetten, met deze open brief erbij.

  Dit gezegd hebbende, wensen we jullie natuurlijk alle succes met de verdere voorbereidingen en hopen met jullie op een goedbezochte, goede demonstratie. We zien elkaar daar.

  Met strijdbare groet,

  No Border Netwerk

 2. Autonome info en onderzoeksgroep Alaska # 2 
  5 jaar geleden

  Een bodemloze put!

  Uit deze brief komt de suggestie dat het No Border Netwerk zich distancieert van de demonstratie omdat het ondertekent is door het No Border Netwerk of het secretariaat hiervan. Het is opnieuw weer een idealistische kritiek op een initiatief omdat de ondergetekenden het essentieel vinden dat ‘de eisen van open grenzen (of eigenlijk: geen grenzen en geen staten) en vrijheid van beweging, die voor ons vanuit onze anti-kapitalistische visie centraal staan en de basis vormen van ons handelen, ook publiekelijk steeds weer uitgedragen worden.’ aldus de open brief.

  Wat is de beweegreden en vooral de strategische keuze om dit te bewerkstelligen? Hoe kan je open grenzen organiseren? ‘In feite zijn in de parlementaire politiek de verschillen in standpunten tussen de diverse partijen op het gebied van migratie marginaal. Alle parlementariërs gaan immers akkoord met het illegaal maken, het maatschappelijk uitsluiten en het deporteren van mensen die als “ongewenst” en “onbruikbaar” worden gebrandmerkt.’

  Jullie standpunten zijn begrijpelijk maar wat is het alternatief? Achterover zitten en op individualistische basis toch maar wat verder modderen?

  De autonome info en onderzoeksgroep alaska heeft ook kritiek op samenwerking en streeft voortdurend naar een strategische samenwerking. Onze ervaring in de huidige politieke werkelijkheid is dat we ons makkelijker kunnen distancieren dan samenwerken.

  Het is helaas niet zo dat we moeite hebben met politieke partijen en geinstitutionaliseerde belangen maar ook met de huidige actiebeweging. ‘Lawaai- en zwaai acties naar gedetineerde mensen zonder papieren kan een ieder vervolgens niet vrijpleiten voor een verdere verdieping in een kritische linkse praktijk en theorie. Een spontane actie tegen extreem-rechts of een zwaai en lawaai actie bij een bajes helpt niet om op den duur het leven te veranderen. Het daadwerkelijk helpen van elkaar en anderen is het leren begrijpen waarom bijvoorbeeld racisme, armoede en onderklasse begrepen kunnen worden als communicerende vaten. Een kenmerk van een groot deel van de activisten in de autonome beweging is dat ze slechts spontaan en ad hoc zich met elkaar verbinden en veelal elkaar blijven opzoeken in los-vast verbanden. Er zijn maar weinig samenwerkingsverbanden waardoor op lange termijn verschillende politieke acties begrepen en georganiseerd kunnen worden.’

  ‘Later in de ochtend ging de wind af en toe liggen en daarmee ook het stof. De reizigers konden een glimp opvangen van wat er voor ze lag. Het was nog steeds hetzelfde: een enorme, verlaten wildernis die zich tot de horizon uitstrekte.’ Citaat uit Magnus Mills ‘De verkenners van de nieuwe eeuw’ pag. 143

  Autonome info en onderzoeksgroep Alaska

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*