23 maart, Amsterdam: demonstratie “Geen vluchteling op straat of in de cel!”

Oproep-flyer.
Oproep-flyer.

Op 23 maart houden vluchtelingen zonder verblijfsrecht in samenwerking met anderen in Amsterdam een landelijke demonstratie en manifestatie, onder het motto “Geen vluchteling op straat of in de cel!”. Doorbraak roept iedereen op om ook aan de actie deel te nemen.

Demonstratie
Zaterdag 23 maart, vanaf 13:00 uur
Vluchtkerk, Erik de Roodestraat 16, Amsterdam
Aansluitend manifestatie
Museumplein, Amsterdam

Uit de oproeptekst: “Per jaar wordt bij meer dan 10 duizend vluchtelingen de asielaanvraag afgewezen. Dit zijn wij, ‘uitgeprocedeerde asielzoekers’ die volgens de Nederlandse overheid terug moeten naar ons land. Maar in een groot deel van de gevallen is dat onmogelijk. Omdat het land van herkomst niet de juiste papieren verstrekt, ons niet meer accepteert, of omdat we moeten terugkeren naar landen waar het (ook volgens onafhankelijke waarnemers, waaronder Amnesty International) niet veilig is. Wij worden ‘illegaal’ verklaard en veranderen zo in dakloze en rechteloze mensen. Zonder toegang tot zorg, educatie, werk en bescherming. En we worden dagelijks geconfronteerd met het risico op gevangenschap en deportatie. We worden behandeld alsof we geen mensen meer zijn.”

“De laatste tientallen jaren hebben vele Nederlandse organisaties zich verzet tegen het Nederlandse migratiebeleid. Sinds 2011 hebben verschillende grote groepen vluchtelingen besloten uit de onzichtbaarheid van de illegaliteit te stappen en we hebben verschillende protestkampen opgezet om aandacht voor onze situatie te vragen. Maar ondanks ons protest is er tot op de dag van vandaag geen enkele verbetering gekomen in het Nederlandse migratiebeleid. Nu is het moment om dat te veranderen. Samen kunnen we hier voor zorgen.”

Hoe meer mensen meedoen met de actie en met de voorbereiding ervan, hoe meer kans dat de kracht van het protest groeit en de druk op de verantwoordelijke beleidsmakers toeneemt. Bovendien is het voor de vluchtelingen van groot belang om solidair met hen te zijn en dat ook te laten zien. Inmiddels wordt de actie al behoorlijk breed gedragen. Niet alleen vluchtelingen- en migrantenzelforganisaties, steungroepen en radicaal-linkse organisaties, waaronder Doorbraak, maar ook religieuze organisaties en studentengroepen steunen het protest. Terwijl ook GroenLinks is te vinden in de rij van ondersteuners, heeft tot nu toe alleen de Amsterdamse afdeling van de SP zich achter de actie geschaard.

Wil je met jouw organisatie de actie op 23 maart ook steunen? Mail dan naar: vluchtelingenactie2013@gmail.com Wil je meehelpen met het verspreiden van flyers en posters? Hier kun je die bestellen.

Harry Westerink

De flyer.
De flyer.