23 oktober: manifestatie van Rekening Retour tegen de bezuinigingen

Affiche

Het meest rechtse kabinet in de parlementaire geschiedenis van Nederland is in de maak. Dat gaat een keiharde aanval op onze sociale verworvenheden betekenen. Dat gaan we niet zomaar laten gebeuren! Om samen een sterk antwoord te kunnen geven heeft Doorbraak zich begin juli aangesloten bij het nieuwe platform Rekening Retour. De bedoeling is om met zoveel mogelijk mensen en organisaties de krachten te bundelen tegen de dreigende bezuinigingen van het aanstaande kabinet.

Met de onderstaande gezamenlijke verklaring roepen we onder de leus “Wij gaan de crisis niet betalen!” op voor een manifestatie op zaterdag 23 oktober in Den Haag. Dat is een eerste, belangrijke, stap in het opbouwen van een zo sterk en breed mogelijke beweging. Daar kunnen we aan iedereen laten zien dat verzet mogelijk is.

Daarbij hopen we op de steun en deelname vanuit zoveel mogelijk organisaties, partijen, vakbonden en individuen. Met hoe meer we zijn, hoe sterker we staan! Steunen jij en/of jouw organisatie deze verklaring ook, en wil je meedoen? Stuur dan vandaag nog een mail aan rekeningretour@gmail.com. Er zijn inmiddels ook flyers beschikbaar en te bestellen via datzelfde emailadres. Als je nog vragen hebt of organisaties en individuen kent die Rekening Retour ook voor dit initiatief zouden moeten benaderen, dan horen we het graag.

Rekening Retour heeft vanwege de noodzakelijke breedheid van het platform natuurlijk geen revolutionair programma. Maar dat betekent niet dat radicaal-linkse en anarchistische organisaties en individuen zich er niet bij zouden moeten aansluiten. Doorbraak vindt het van groot belang dat juist ook de linksere clubs meedoen en werken aan inhoudelijke versterking van de stellingnamen bij vergaderingen, demonstraties en andere activiteiten van Rekening Retour. Verzet tegen de bezuinigingen komt er sowieso, en laten we er vanaf het begin aan bij zijn en mee organiseren aan een grote tegenbeweging.

Dit is de gezamenlijke verklaring:

WIJ GAAN DE CRISIS NIET BETALEN!

De financiële crash van 2008 heeft de wereld in de zwaarste economische crisis gestort sinds de jaren dertig. De banken en beurzen die deze situatie veroorzaakt hebben, zijn gered met honderden miljarden aan staatssubsidies en maken inmiddels weer winst. Maar de kosten van de crisis worden neergelegd op de zwakste schouders van de samenleving – werknemers, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden, studenten en vele anderen.

In heel Europa is te zien hoe regeringen bezuinigingsmaatregelen in stelling brengen voor vele jaren, die ingrijpende en negatieve gevolgen zullen hebben voor de levensstandaard en toekomst van miljoenen mensen. Nederland vormt hierop geen uitzondering. De recente verkiezingscampagnes stonden in het teken van de tientallen miljarden aan ‘onvermijdelijke versoberingen’, waarbij volgens politiek Den Haag op allerlei sociale terreinen minstens 20 procent bezuinigd moet worden.

Dit zou onder andere moeten gebeuren door de AOW –en pensioenleeftijd te verhogen, de WW te verkorten, de studiefinanciering af te schaffen en het collegegeld te verhogen, de eigen bijdrage in de zorg drastisch te verhogen, de huren verder te liberaliseren, het ontslagrecht te versoepelen en ambtenaren te ontslaan. Dit op een moment dat de werkloosheid sterk is gestegen en de toekomst op de arbeidsmarkt al uiterst onzeker is.

Hier tegenover staat dat de bonuscultuur in de financiële wereld terug is van nooit weggeweest en topbestuurders zichzelf enorme loonsverhogingen blijven toekennen. Maar in plaats van dat ‘de vervuiler betaalt’, leggen de meeste politieke partijen de rekening bij gewone mensen neer. Welk kabinet ook aantreedt, het zal op Prinsjesdag aankondigen dat we ‘allemaal de broekriem moeten aantrekken’ – voor een crisis die wij niet veroorzaakt hebben.

Met diverse organisaties in Nederland bundelen we onze krachten in het nieuwe platform Rekening Retour en staan we voor een heel andere aanpak. Wij zeggen: stop de aanval op onze sociale verworvenheden en rechten. Haal het geld waar het zit: laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Laat degenen aan de top die verantwoordelijk zijn voor de crisis en zij die hebben geprofiteerd van het gokken en graaien de rekening betalen.

We denken daarbij aan maatregelen zoals het instellen van een toptarief voor salarissen boven de Balkenendenorm, het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor hoge inkomens, een aparte bankenheffing over de winsten die banken genereren, en een verbod op speculatie en ondoorzichtige financiële constructies. Op die manier zijn vele miljarden binnen te halen.

Als eerste stap om dit geluid kracht bij te zetten organiseren we op 23 oktober een manifestatie in Den Haag, met de boodschap aan het nieuwe kabinet dat wij de crisis niet gaan betalen. Hierbij willen we op zo breed mogelijke manier verzet samenbrengen – van schoonmakers, ambtenaren en zorgmedewerkers tot studenten, migranten en gepensioneerden – en duidelijk maken dat we samen sterk staan tegen crisisbeleid, tegen zondebokpolitiek en voor solidariteit.

WIJ GAAN DE CRISIS NIET BETALEN!
• Geen verhoging eigen bijdrage zorg
• Handen af van de studiefinanciering
• Stop de aanval op lonen en pensioenen
• Houd de huren betaalbaar
• Tegen ontslagen: vecht voor elke baan
• Tegen discriminatie: voor solidariteit
en sociale rechtvaardigheid

Steunen jij en jouw organisatie deze verklaring ook, en wil je meedoen met Rekening Retour? Mail rekeningretour@gmail.com voor distributie van mobilisatiemateriaal, en meld je gelijk aan voor de volgende vergadering op woensdag 8 september in Amsterdam.

Affiche