24 februari, Den Haag: protestactie tegen wapenbeurs

Een poster met een tank in een woestijn. Op de achtergrond zijn explosies. Bijschrift: Wapenbeurs geen uitstel maar afstel. Stop killing people and planet!

Onder het motto “Geen uitstel maar afstel” organiseren vredes- en klimaatactivisten op 24 februari in Den Haag een protestactie bij NIDV (Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid), de lobby-organisatie van de wapenindustrie. De actie is een gezamenlijk project van Extinction Rebellion, BDS Nederland, Niet in mijn naam, Stop the War on Migrants en Stop Wapenhandel. Het protest richt zich tegen een aangekondigde wapenbeurs met als thema “klimaat en krijgsmacht”.

Uit de oproeptekst: “Terwijl krijgsmachten wereldwijd ingezet worden in oorlogen om grondstoffen (zoals olie), praten Defensie en de lobby van de wapenindustrie over klimaatvriendelijk oorlogvoeren. Wat een verspilling van tijd, mensen en geld.

Krijgsmachten, wapenindustrie en oorlog dragen enorm bij aan klimaatvervuiling. Het is een illusie dat de krijgsmacht ons tegen de gevolgen van de klimaatcrisis kan beschermen, of dat de wapenindustrie de problemen langs technologische weg kan oplossen. Wetenschappers schatten de gezamenlijke uitstoot van broeikasgas door wapenindustrie, krijgsmacht en oorlogsvoering in de buurt van 5 procent van de totale wereldwijde uitstoot.

Intussen worden slachtoffers van oorlog, armoede en klimaatcrisis aan grenzen tegengehouden met militair materieel en grensbewakingstechnologie die door de wapenindustrie is geleverd. Alles om ervoor te zorgen dat het rijke deel van de wereld maar geen hinder ondervindt van de schade die ze zelf elders aanricht. Hele regio’s zijn vernietigd, miljoenen mensen op de vlucht omdat hun thuis is verwoest, het hele ecosysteem kapot.

Donderdag 24 februari
Van 11:00 tot 12:00 uur
NIDV
Bezuidenhoutseweg 161, Den Haag
Facebook

De lobby-organisatie van de Nederlandse wapenindustrie gaat nu een wapenbeurs organiseren met steun van de ministeries van Defensie en van Economische Zaken en Klimaat, met praatjes van onder andere oud-minister Ed Nijpels (VVD) en oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. De wapenbeurs wordt gebruikt om de banden tussen overheid en wapenindustrie te versterken en om contracten af te sluiten. Daarmee zal de militaire uitstoot alleen maar toenemen.

Wapens dragen wereldwijd bij aan oorlog, onderdrukking en mensenrechtenschendingen. Bijzonder kwalijk is de samenwerking met Israëlische wapenbedrijven, met name Elbit Systems, die nauw verbonden is met het Israëlische leger en de keiharde onderdrukking van Palestijnse burgers.

Wapens zijn een verspilling van mensen en middelen. Die kunnen we beter inzetten voor nuttige dingen als de energietransitie, de zorg en het onderwijs. Wapens geven geen veiligheid; internationale problemen moeten worden opgelost met constructieve onderhandelingen.

Dus: kom ook. En laat horen dat wij geen groene bommen willen. Wij eisen: stop killing people and planet. Geen uitstel maar afstel van de wapenbeurs! Stop militaire klimaatvervuiling!”

Harry Westerink