25 februari, Amsterdam: anti-fascistische demonstratie met oproep aan Comité Herdenking Februaristaking om PVV-er Bosma van gastenlijst te schrappen

Op 25 februari vanaf 16:30 uur organiseert het Comité Herdenking Februaristaking op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking in 1941 tegen de nazi-terreur tegen Joden. In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Tweede Kamer is de PVV-er Martin Bosma door het organiserende comité als VIP-gast uitgenodigd om aan de herdenking deel te nemen. De extreem-rechtse Bosma staat voor alles waar de stakers in 1941 tegen in verzet kwamen. Daarom organiseert Mokum tegen Fascisme voorafgaand aan de herdenking een anti-fascistische demonstratie. Samen met het Platform Stop Racisme en Fascisme roept Mokum tegen Fascisme het Comité Herdenking Februaristaking op om Bosma te schrappen van de gastenlijst voor het VIP-vak van de herdenking. Die onderstaande oproep is mede door Doorbraak ondertekend. Tekenen kan hier.

Op 25 februari wordt op het Jonas Daniël Meijerplein de Februaristaking herdacht. Op diezelfde dag in 1941 legden Amsterdamse arbeiders massaal het werk neer om te protesteren tegen de nazi-terreur die hun Joodse stadsgenoten moesten verduren. Het was de grootste opstand tegen het nazi-regime en de Jodenvervolging in bezet Europa. Dat arbeiders, velen van hen zelf Joods, het stakingswapen inzetten was een daad van solidariteit die een bijzondere moed vereiste. Terecht wordt dit moment in Amsterdam en omgeving groot herdacht.

Zondag 25 februari
Vanaf 13:30 uur
Noordermarkt, Amsterdam

Maar wat betekent herdenken als we weigeren de lessen van het anti-fascistische verzet naar het heden te vertalen? Dat is een vraag die dit jaar opkomt, nu PVV-er Martin Bosma, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Tweede Kamer, als VIP is uitgenodigd door het organiserende comité. Zijn partij staat voor alles waar de stakers tegen in het geweer kwamen. De PVV roept op tot de deportatie van Marokkaanse Nederlanders, het sluiten van de grenzen en wil de gerechtelijke macht aan banden leggen.

Wat voor de PVV als geheel geldt, geldt voor Bosma in het bijzonder. Zo propageert hij de racistische omvolkingsmythe, stelt hij dat de Hongaars-Amerikaanse financierder Soros als kind samenwerkte met de nazi’s en is hij een uitgesproken voorstander van apartheid, in Zuid-Afrika en in Israël.

Bosma en de PVV staan niet op zichzelf. Ook in andere landen groeit de macht van extreem-rechts: van Trump in de Verenigde Staten, Milei in Argentinië tot de AfD in Duitsland. Hun groei ging telkens vooraf door een lange periode van geleidelijke normalisering van racisme. Ook in Nederland zien we hoe gevestigde partijen steeds verder gaan in het doorvoeren van onmenselijk asiel- en grensbeleid. Vluchtelingen worden zo ingezet als zondebok om de aandacht af te leiden van economisch afbraakbeleid.

Als we iets kunnen leren van de verschrikking van de Holocaust, is dat deze niet uit de lucht kwam vallen. Allemaal kleine stapjes samen leidden tot de industriële uitroeiing van onder andere Joden, lhbt-ers en delen van links. In de woorden van de Duitse dichter Brecht: “Wanneer het kwaad komt zoals de regen valt, dan roept niemand meer: stop!”

Dit is waarom we het Comité Herdenking Februaristaking 1941 oproepen om een streep te trekken. Schrap Bosma van de gastenlijst voor het VIP-vak van de herdenking. Stel hem zo niet in staat zijn extreem-rechtse blazoen op te poetsen. Tot hier en niet verder.

Wil je meer weten over de geschiedenis van de Februaristaking en lessen voor vandaag de dag? Sluit je aan bij de anti-fascistische demonstratie die om 13.30 uur op 25 februari begint op de Noordermarkt, georganiseerd door Mokum tegen Fascisme.

Harry Westerink