25 juni, Amsterdam: bijeenkomst over aangekondigde afschaffing dwangarbeid

Logo van het Amsterdamse comité.
Logo van het Amsterdamse comité.

Op 25 juni organiseert het actiecomité DwangarbeidNee in samenwerking met de Bijstandsbond en Doorbraak Amsterdam een voorlichtings- en discussiebijeenkomst over de positie van bijstandsgerechtigden en andere mensen met een minimuminkomen in Amsterdam. De door het nieuwe Amsterdamse college van B&W aangekondigde afschaffing van dwangarbeid komt uitgebreid aan de orde.

Bijeenkomst
Woensdag 25 juni, vanaf 19:30 uur
SBOW-gebouw
Eerste Helmersstraat 106-m
Amsterdam

Uit de oproeptekst: “In het collegeakkoord dat D66, VVD en SP hebben gesloten, maar dat nog door de achterbannen van die partijen moet worden goedgekeurd, wordt aangekondigd dat de dwangarbeid (werken met behoud van uitkering) gaat stoppen. Er komen ‘perspectiefbanen’ en dagopvangfaciliteiten. Werklozen kunnen voortaan kiezen uit scholing, vrijwilligerswerk of een perspectiefbaan. Verder wordt het anti-armoede beleid uitgebreid. Er gaat dus nogal wat veranderen. Dankzij de vele acties van DwangarbeidNee, de Bijstandsbond en Doorbraak is er eindelijk een verandering in positieve zin. Maar er zijn nog vele vragen. Op welke termijn gaan die maatregelen worden ingevoerd? En wat betekenen de nieuwe plannen op dit moment voor mensen die in een moeilijke situatie zitten door de bureaucratie, een onheuse bejegening of in een dwangarbeiderssituatie? Hoe ziet de overgangsperiode eruit?

We zullen de laatste stand van zaken over deze en andere vragen tegen het licht houden en tevens spiegelen aan het (verplichte) beleid uit Den Haag en de wetgeving die er nu is. Daarbij zullen de veranderingen in de bijstand en diverse andere sociale zekerheidswetten aan de orde komen. Met het laatste nieuws over de boetes die bijstandsgerechtigden krijgen opgelegd, de kostendelersnorm en andere vraagstukken. Dat de kostendelersnorm per 1 januari 2015 wordt ingevoerd, is nog niet zeker. Men wil het een jaar uitstellen. Daarover vergadert de Eerste Kamer eind juni.”

Harry Westerink