25 oktober, Amsterdam: vakbondscafé over fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon

Logo.
Logo.

Het maandelijkse vakbondscafé in Amsterdam gaat deze keer onder meer over dwangarbeid voor werklozen. Uit de uitnodiging: “De regering heeft het over een participatiemaatschappij. Daar zouden we naar toe moeten. Als vervanging van de welvaartsstaat? De regering vindt dat burgers meer activiteiten moeten gaan verrichten in de maatschappij: een nieuw soort burgerplicht. Voorzieningen die wegvallen als gevolg van bezuinigingen kunnen dan in stand gehouden worden, zoals de langdurige zorg. Werkt dat? Waar al langer verzet tegen en discussie over is, is dat mensen met een bijstandsuitkering en dus zonder loon verplicht worden tot het verrichten van werk. Het standpunt van de FNV is dat werk moet lonen. Dat gaat ook in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.”

Vakbondscafé
Vrijdag 25 oktober 20:00 – 22:00 uur
(inloop vanaf 19:30 uur)
HTIB, 1e Weteringplantsoen 2-c, Amsterdam.

Alle sprekers zijn actief bij het Amsterdamse actiecomité Dwangarbeid Nee:

  • Maaike Zorgman (FNV)
  • Desiree (Doorbraak, ervaringsdeskundige dwangarbeid)
  • Dries (Doorbraak, ervaringsdeskundige dwangarbeid)
  • Piet van der Lende (Bijstandsbond en Doorbraak)

Na de pauze volgt een act over werken met behoud van uitkering door Act van Els.