26 april, Groningen: “pik het niet” protestactie tegen het bijstandsregime

Logo.
Logo.

Op dinsdag 26 april organiseert Dwangarbeid Nee Groningen (DANG) een protestactie op het Uitbuiterplein voor de ingang van de Sociale Dienst. DANG, waarin ook Doorbraak meedoet, eist de afschaffing van het bijstandsregime. Onder de Participatiewet leven baanlozen in armoede, wordt hun privacy doorlopend geschonden en moeten ze dwangarbeiden. Dit moet stoppen! Maar dat gaat niet zomaar gebeuren. Teveel politici en andere belanghebbenden hebben er baat bij om dit regime in stand te houden. Daarom moeten we ze samen onder druk zetten. Kom ook en doe mee!

Protestactie
Dinsdag 26 april
Van 10:00 tot 12:00 uur
Uitbuiterplein
(voorheen Harm Buiterplein)
Groningen
Facebook-event

Als wij in Groningen een uitkering aanvragen, doen we dat bij de soos op het Uitbuiterplein (voorheen Harm Buiterplein).

Vaak duurt het weken voordat we een bijstandsuitkering krijgen. De aanvraag wordt gescreend op “rechtmatigheid”, en we worden ingedeeld op kleur, gender en arbeids- en loonvermogen. Die indeling bepaalt mede hoe we als bijstandsgerechtigden worden ingeschaald op hun “participatieladder”. Die inschaling bepaalt dan weer wat we moeten doen voor een uitkering.

Want als we het recht op die uitkering eenmaal hebben, dan moeten we ons gedragen alsof die uitkering een gunst is. Een gunst waarvoor we alles moeten doen wat ons wordt opgelegd. Als we dat niet doen, dan kan onze uitkering worden gekort en zelfs volledig stopgezet.

We moeten dwangarbeiden: werk doen zonder “werknemers”-rechten en zonder bijbehorend loon. Of we moeten “arbeidsritme” opdoen en andere zogenaamde “werknemersvaardigheden” leren. Daarvoor moeten we naar sollicitatiecursussen en andere reïntegratietrajecten.

Ook wordt er op aangedrongen dat we “vrijwilligerswerk” gaan doen. Dat is dan volgens de gemeente “niet echt verplicht”, maar het is wel degelijk de bedoeling dat we het gaan doen. Want we zijn volgens hen “niet zinvol” bezig. Als wij nou dat verplichte vrijwilligerswerk gaan doen, dan staan wij, baanlozen, ineens “volop in het Groningse stadsleven”. Alsof wij niet al leven, wonen en werken in deze samenleving!

Onze uitkeringen zijn absurd laag en dat is een bewuste politieke keuze. Door die lage uitkeringen leven wij in armoede. De gemeente ziet dat anders: omdat wij “niet-participeren” (baanloos zijn), zijn de bijstandsuitkeringen zo laag. Dat is een hele kromme redenering en daar houdt het niet op! De gedachte is: als wij nu maar dat “vrijwilligerswerk” gaan doen, dan “voelen” wij ons niet meer arm. Dan nemen wij zelf de oorzaak van het armoedeprobleem weg. Alsof armoede een “gevoelskwestie” is en in de praktijk niet bestaat.

De gemeente wil “sociaal” gaan experimenteren binnen de sociale zekerheid. De plannetjes daarvoor zijn onder andere dat we zelf geld “mogen” gaan verdienen. Door onze “diensten” te verkopen bijvoorbeeld, als flexibele zzp-er. Dan moeten we individueel met elkaar gaan concurreren op de “vrije markt”. Arbeidsethos 2.0! En als we dan geld “bijverdienen”, dan “mogen” we dat misschien zomaar houden. Bovenop onze uitkering. Dat is nog een slinkse manier waarop de gemeente ons zelf het baanlozen- en armoedeprobleem wil laten oplossen! Dan zijn wij baanlozen pas “zinvol” bezig!?

Voor deze politieke framing en ‘probleem’- oplossingen passen wij!

DwangArbeid Nee Groningen pikt het niet en eist:

  • hogere uitkeringen (armoede is illegaal!)
  • het einde van de inlichtingenplicht
  • het stopzetten van de ‘Kansen in Kaart’-gesprekken
  • de afschaffing van dwangarbeid (werkervaringsplaatsen, verplicht vrijwilligerswerk, reïntegratietrajecten)
  • beëindiging van het sanctioneringsbeleid
  • een goede bestaanszekerheid voor iedereen
  • een einde aan de propaganda van het arbeidsethos

Tijdens de protest-actie is onze ‘huisjurist’ Ron van Asperen ook present. Heb je vragen over je (aangevraagde) uitkering, opgelegde kortingen of dwangarbeid? Leg het Ron ter plekke voor!

Flyer.
Flyer.

DANG