26 april, online: Grenzeloos Gesprek #4 “Links en coronacrisis”

“De coronacrisis creëert een nieuwe globale werkelijkheid. De gevolgen zijn nog niet te overzien, maar het is duidelijk dat we niet verder kunnen op de ingeslagen weg. De crisis roept vragen op die ook buiten de kring van uiterst links gesteld worden: over het neo-liberale kapitalisme, over de relatie tussen ecologie en economie, over fundamentele kwesties als zorg en solidariteit. COVID-19 is bovendien de ontsteker van een ongekende economische crisis – met miljoenen werklozen, groeiende armoede en geopolitieke spanningen tot gevolg. Terwijl in 2008 de bankiers als de schuldigen van de crisis werden aangewezen, blijven nu de financiële sector en – meer algemeen – de contradicties van het kapitalisme ten onrechte buiten beeld”, aldus de uitnodiging van Grenzeloos voor zijn vierde gesprek.

Aan het gesprek nemen deel:

– Filosoof en Doorbraak-activist Mathijs van de Sande

– Filosoof en feminist Heidi Dorudi

– Gespreksleider Paul Mepschen

De aankondiging gaat verder: “De crisis heeft grote consequenties voor (uiterst) links: links moet zich heroriënteren. De coronacrisis roept grote vragen op over de rol van de arbeidersbeweging in brede zin en radicale stromingen in het bijzonder, en over de relatie tussen ‘burger’ en staat (en daarmee over de liberale democratie). Zoals bij eerdere grote crises steken nationalisme en extreem-rechts geweld de kop op. Uiterst links staat nog maar aan het begin van een proces van heroriëntatie op deze nieuwe dreigingen. Wij voeren op 26 april alvast een gesprek – jullie zijn daarbij van harte welkom.”

Zondag 26 april
Van 14:00 tot 16:00 uur
ZOOM
Mail Grenzeloos voor de inloggegevens
(Vermeld: aanmelding Grenzeloos gesprek 4)

Eric Krebbers