26 februari, Amsterdam: mars voor € 14 minimumloon “Stop Armoede – Amsterdam Noord!”

Een voor14 demonstratie. Over de foto zijn volgende teksten overheen geplaatst. Amsterdam Noord. Zaterdag 26 Februari 15:00 tot 17:00. Mars voor 14 euro minimumloon. Mosplein.

“Wat moet je met een eenmalige compensatie van € 400 voor de hoge energierekening, als je energierekening boven de € 500 per maand zit? Wat moet je als je geen geld hebt voor het dure openbaar vervoer en je alles met een slechte fiets moet afrijden? Wat moet je als je op de helft van de maand onvoldoende geld hebt voor eten? Hongerlijden met je gezin? De armoede in Nederland neemt drastisch toe omdat de prijzen stijgen, de energieprijzen voorop, en de lonen laag blijven. Daarnaast is na twaalf jaar VVD-beleid de complete verzorgingsstaat afgebroken. Hier in Noord met veel slecht geïsoleerde woningen dreigen mensen zelfs dakloos te worden. De meest kleine inkomens stijgen onvoldoende om gelijke tred te houden met de prijsstijgingen. Dat moet stoppen. Wij van #Amsterdamvoor14 en de FNV willen samen met mensen in Amsterdam Noord hier wat aan doen”, aldus de oproep van #Amterdamvoor14.

De oproep gaat verder: “De rijken worden rijker en wij armer. Dat pikken wij niet. Kapitaal en banken zijn hieraan schuldig, geholpen door de overheid. De toeslagenaffaire laat zien dat de Nederlandse overheid niet voor discriminatie of racisme terugschrikt, en dat de rechtsstaat niet voor iedereen bestaat. De overheid laat ons allemaal zitten door rechtsbescherming onbetaalbaar te maken. Daarnaast hebben wij te maken met partijen zoals de PVV en FVD die haat zaaien en mensen tegen elkaar opzetten. Daarom zijn wij solidair en gaan wij samen de komende tijd zorgen dat wij sterker worden door ons nog beter te organiseren en de armoede te stoppen.

Zaterdag 26 februari
Van 15:00 tot 17:00 uur
Mosplein, Amsterdam
Instagram

Wij willen:

  • Een wettelijk leefbaar loon van minimaal 14 euro per uur. Dat gekoppeld blijft aan de uitkeringen en dat gestegen prijzen compenseert.
  • Dat de gemeente Amsterdam hun eerdere belofte om hun werknemers 14 euro per uur te geven ook afdwingt bij de bedrijven die voor hen werkzaamheden uitvoeren. Bijvoorbeeld: alle thuiszorgwerkers, chauffeurs van de WMO-taxi’s, de vuilnisophalers en de mensen die bij de afvalpunten werken.
  • Dat de gemeente Amsterdam verbiedt om mensen vanwege (energie)armoede uit huis te zetten.
  • Dat de gemeente Amsterdam een stop zet op de sloop en verkoop van sociale huurwoningen.
  • Dat de gemeente woningcorporaties verplicht woningen te isoleren”

Eric Krebbers


Oorspronkelijk stond er in de tweede alinea “grootkapitaal” in plaats van “kapitaal”. Wij gebruiken zelf het begrip “grootkapitaal” liever niet omdat het historisch antisemitische associaties heeft. Dat vermeende van het kapitaal af te splitsen “grootkapitaal” staat dan vaak voor een verwerpelijk internationaal speculatief kapitaal, dat in Joodse handen zou zijn, terwijl lokaal, nationaal (klein?) kapitaal gezien wordt als productief en een potentiële bondgenoot. Voor links is echter het kapitaal, het kapitalisme als geheel, het probleem. Op 14 januari heeft #Amsterdamvoor14 “grootkapitaal” vervangen door “kapitaal”.