26 februari, Amsterdam: woonprotest 2

“Plannen zijn leuk, maar er is sinds de landelijke golf aan demonstraties in 2021 en 2022 niets veranderd aan de woonsituatie van miljoenen Nederlanders. Het aantal dak- en thuisloze mensen is niet afgenomen, de beschikbaarheid van sociale huurwoningen is niet toegenomen en miljoenen huurders leven nog iedere dag met de gevolgen van veel te dure, tijdelijke contracten in de vrije sector. Ondertussen staan er in binnensteden door heel het land talloze panden leeg, ten behoeve van grote retailbedrijven en vastgoedbeleggers. Een grove schande. Men kan maar één conclusie trekken: massaal demonstreren blijkt onvoldoende, en er is dus meer verzet nodig. Veel meer”, aldus de oproep.

“Op 26 februari 2023 om 13:00, op de Dam in Amsterdam, gaan we daarmee verder. Na een demonstratie op het plein houden we een ‘mars tegen leegstand’ door de Kalverstraat richting de Stopera. Wees er weer bij.”

Zondag 26 februari
Vanaf 13:00 uur
Dam, Amsterdam

In een persbericht van 15 februari schrijft Woonprotest verder: “In 2021 vond het grootste landelijke woonprotest sinds de krakersrellen plaats. Zo’n 18.000 mensen trokken naar het Westerpark en eisten massaal dat er onmiddellijke maatregelen getroffen zouden worden die een direct effect zouden hebben op de grootschalige dakloosheid en de onbetaalbaarheid van wonen in heel het land. Eind 2022 kondigde de organisatie echter aan dat er ‘meer en hardere actie’ nodig is om de voortdurende wooncrisis te bestrijden. Volgens de actievoerders blijven landelijke en lokale overheden namelijk falen om dergelijke maatregelen te nemen.

Dit blijkt uit het feit dat de materiële situatie van de miljoenen huurders en de tienduizenden dak- en thuisloze mensen in Nederland onveranderd is gebleven. Ondanks bombastisch gepresenteerde plannen van de minister van Volkshuisvesting vinden er jaarlijks nog steeds duizenden huisuitzettingen plaats, is het aantal dakloze mensen niet afgenomen, is de beschikbaarheid van sociale huurwoningen niet toegenomen en leven miljoenen mensen nog iedere dag met de gevolgen van de veel te dure, tijdelijke contracten in de vrije sector. Het gevolg van beleid dat structureel en doelbewust is ingericht op het spekken van rijke vastgoedbezitters en verhuurders, ten koste van het woonrecht van burgers.

Daarom organiseert Woonprotest op 26 februari een tweede protest op de Dam in Amsterdam. Na de demonstratie volgt een ‘mars tegen leegstand’ door de Kalverstraat richting het Amsterdamse stadhuis. Melissa Koutouzis, een van de organisatoren: ‘De drukke Kalverstraat is een symbolische locatie, omdat daar, midden in het stadscentrum, duizenden vierkante meters aan bewoonbare ruimte leeg staat voor de winsten van grote internationale retailbedrijven en vastgoedbeleggers. Het is pervers, en een toonbeeld van de belangen die worden gediend met het huidige beleid.’ De organisatie roept de gemeente op om de mars door de binnenstad toe te staan en te faciliteren, en is vastberaden de mars hoe dan ook plaats te laten vinden.

Woordvoerder Sander van der Kraan: ‘Na dit protest pakken we door met meer acties, ook in vormen die verstorend zijn. Zo voeren we de druk op. Want: wie niet horen wil, moet voelen. De overheid mag niet blijven wegkomen met de verwaarlozing van burgers en hun rechten.’ Mensen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden om bij aankomende acties zelf ook mee te doen.”

Eric Krebbers