26 maart, Hoorn: protest “Massamoord verdient geen standbeeld!”

In 2011 werd Coen per ongeluk van zijn voetstuk gestoten. (foto: René Assendelft)

Actiegroep We Promise heeft 2022 uitgeroepen tot actiejaar tegen het standbeeld van de koloniale misdadiger Jan Pieterszoon Coen in Hoorn. Al twee keer eerder voerde We Promise dit jaar actie tegen het omstreden standbeeld. Op zaterdag 26 maart doen activisten van Doorbraak dat graag samen met We Promise voor de derde keer!

Coen, ofwel “de slachter van Banda”, was een van de grootste moordenaars in de toch al met geweld en bloed doordrenkte geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Zijn grootste misdaad was dat onder zijn verantwoordelijkheid als gouverneur-generaal een genocide werd gepleegd op de bevolking van de Banda-eilanden. Daarmee dwong hij een handelsmonopolie af voor nootmuskaat, foelie en kruidnagel.

Zaterdag 26 maart
Verzamelen 13:00 uur
Station Hoorn
Facebook

Coen was een massamoordenaar, een slavenhandelaar, een dictator, een racist, een calvinistische fanaticus, en een kille berekenende boekhouder die alleen oog had voor winsten en monopolieposities. En hij was een van de grondleggers van een systeem van koloniale overheersing, uitbuiting en onderdrukking dat de Indonesiërs eeuwenlang in een wurggreep hield.

Verzet tegen het standbeeld van Coen in Hoorn is er altijd al geweest. Toen het standbeeld eind negentiende eeuw werd geplaatst, was er al kritiek op deze verheerlijking van een koloniale misdadiger. Toen het standbeeld in 2011 per ongeluk van zijn sokkel werd gestoten, pleitte een groep mensen in Hoorn ervoor om het beeld niet meer terug te zetten en uit de stad te verwijderen. En door de jaren heen zijn er talloze anderen geweest die Coen, de verering van Coen, en zijn standbeeld hebben bekritiseerd. Maar de gemeente Hoorn blijft halsstarrig vasthouden aan dat standbeeld, en bracht na veel protest een aantal jaar geleden alleen maar een cosmetische verandering aan in de tekst op de sokkel van het beeld. De gemeente Hoorn volhardt in het verheerlijken van een genocide en van een gewelddadige koloniale geschiedenis.

Massamoord verdient geen standbeeld. Daarom demonstreren we op zaterdag 26 maart, vanaf 13:30 uur, bij en tegen het standbeeld van Coen in Hoorn. Demonstreer met ons mee! We verzamelen om 13:00 uur bij het station in Hoorn en lopen dan samen via de Kleine Noord en Grote Noord naar de Roode Steen, het plein waar het standbeeld van Coen al sinds 1893 staat.

Wij eisen dat het standbeeld wordt verwijderd en in een museum komt te staan, met de juiste context erbij. En we blijven terugkomen totdat aan onze eis is voldaan.

Doorbraak