26 november: vakbondscafé met Amsterdamse uitkeringsgerechtigden

Steuncomité voert actie bij Ahold aan de Piet Heinkade in Amsterdam
Op vrijdagavond 26 november is er weer een Amsterdams vakbondscafé. Onderwerp is dit keer: “Wat heeft het Amsterdamse gemeentebestuur voor uitkeringsgerechtigden in petto en wat vinden uitkeringsgerechtigden en hun organisaties daarvan?” De bijeenkomst is van 20:00 tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) en vindt plaats bij de HTIB, 1e Weteringplantsoen 2c, 1017SJ in Amsterdam.

“Het vakbondscafé staat dit keer in het teken van het versterken van de belangenbehartiging van uitkeringsgerechtigden”, aldus de oproep. “Wij willen de vertegenwoordigingen in cliëntenraden en de bestaande organisaties van uitkeringsgerechtigden versterken. Graag nodigen wij mensen uit deze organen en organisaties uit om actief mee te doen aan de discussie. De bestaande Alliantie voor een rechtvaardig Amsterdam zou nieuw leven ingeblazen kunnen worden en uitgebreid met nieuwe organisaties zoals de Vakbond voor Daklozen. Op politiek vlak is de benodigde beroering ontstaan over de andere koers die de gemeente Amsterdam wil gaan varen. Het roer in Amsterdam gaat volgens wethouder van Es in haar nieuwe nota radicaal om. Uitkeringsgerechtigden moeten in haar ogen hun best doen om werk te krijgen, op straffe van het korten en zelfs het verlies van hun uitkering. Voor ons reden om gemeenteraadsleden te vragen hun reactie hierop te geven en antwoord te geven op de vraag wat dit voor uitkeringsgerechtigden gaat betekenen en wat we gezamenlijk tegen verslechteringen uit Den Haag kunnen doen. Ook zullen zaken aan de orde zijn die we de vorige vakbondscafé’s hebben besproken, zoals de acties tegen het verlagen van het minimumloon voor nieuwe werkenden vanuit een uitkeringssituatie. Vanuit het Steuncomité Sociale Strijd zal hier aandacht voor gevraagd worden.” In dat steuncomité participeert ook Doorbraak.

Inleidingen zullen verzorgd worden door Femke Roosma, duo-raadslid gemeente Amsterdam voor GroenLinks, Maureen van der Pligt, gemeenteraadslid Amsterdam voor de SP en Maaike Zorgman, FNV Bondgenoten regiobestuurder voor uitkeringsgerechtigden.

Voor meer informatie kun je organisator Rob Marijnissen bellen 0653178715 of mailen rbmarijnissen@gmail.com.

Eric Krebbers