26 september, Amsterdam: vakbondscafé over de massastaking tegen troepenzendingen naar Indonesië in 1946

Op donderdagavond 26 september houden we een vakbondscafé in Amsterdam over een historische gebeurtenis die plaatsvond op 24 september 1946. Een grote staking vond toen plaats tegen de troepenzendingen naar voormalig Nederlands-Indië dat zich net onafhankelijk had verklaard tot de republiek Indonesië. Een staking die belangrijke overeenkomsten vertoont met de Februaristaking. Veel mensen weten dat niet meer. Het was een belangrijke gebeurtenis. In de jaren die erop zouden volgen tot aan de definitieve onafhankelijkheid van Indonesië bleef deze oorlog die meerdere jaren duurde een zeer belangrijk thema. Wat veel mensen ook niet meer weten, is dat er geen meerderheid was onder de Nederlandse bevolking voor deze troepenzendingen die uiteindelijk een koloniale oorlog zouden inluiden. Zo kort na de Tweede Wereldoorlog en met het verslaan van het fascisme was er een grote bereidheid om zich daartegen te verzetten”, aldus de oproep.

Donderdag 26 september
Van 19:30 uur (inloop 19:00 uur)
FNV Regionaal Vakbondshuis
Derkinderenstraat 2-8, Amsterdam
Aanmelden? Mail: rob.marijnissen@vereniging.fnv.nl

De oproep gaat verder: “Onlangs nog heeft het gemeentebestuur van Amsterdam besloten om degenen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het verzet in de koloniale gebieden zelf een plek te geven door in een nieuwe wijk straten naar hen te vernoemen. Zeer terecht en ook belangrijk om al die mensen te eren die aan dat verzet daar hebben deelgenomen. Er zijn ook veel jonge Nederlandse mannen die individueel hebben geweigerd om in dienst te gaan: de zogenaamde Indonesië-weigeraars. Duizenden hebben geweigerd en hebben zwaar voor hun actie moeten boeten door lange gevangenisstraffen en beroepsverboden. We moeten ook hen eren en al degenen die bereid waren tegen de zware verdrukking in mee te doen aan de staking en demonstratie die erop volgde. Dat willen we aan de orde stellen tijdens dit vakbondscafé waarin we plaats hebben ingeruimd voor een interview met een van de deelnemers aan deze staking: Max van den Berg. Er zal dus uitgebreid stil worden gestaan bij de gebeurtenissen op deze dag en wat er allemaal aan voorafging.”

Eric Krebbers