27 januari, Amsterdam: demonstratie “Reclaim Our Streets: solidarity, self-care & struggle!”

Reclaim our streets
Reclaim our streets

“In 2019 is het vijftig jaar na de Stone Wall Riots, waar bi-culturele transvrouwen de eerste stenen gooiden. Op 27 januari organiseert BQTRNL ter nagedachtenis van deze moed de mars ‘Reclaim Our Streets’ in navolging van de mars ‘Right to be yourself’. De Nashville-verklaring en de aanhoudende aanvallen op lgbtq+ community hebben tot wereldwijde verontwaardiging geleid. Weer zagen we heel Nederland opstaan. Er werd zelfs een event georganiseerd in Amsterdam. En weer was de bi-culturele gemeenschap nergens te bekennen!”, aldus de oproep.

Demonstratie
Zondag 27 januari
Van 13:30 tot 15:00 uur
Van het Museumplein
naar het Homomunument
Amsterdam
Facebook

De oproep gaat verder: “Met de mars ‘Reclaim Our Streets’ schijnen we licht op de onzichtbare strijd waar de bi-culturele lhbtqia+ community in Nederland elke dag mee wordt geconfronteerd. Daarnaast staan we solidair met internationale strijd voor acceptie en radicale gelijkwaardigheid voor de lhbti+ community wereldwijd. Vijftig jaar na de Stone Wall-riots staan we in Nederland op de schouders van de SUHO, Strange Fruits, Black Orchid, Sister Outsider, Mikel Haman, Max Lievendag, Twie Tjoa, Tieneke Sumter, Nicky Nicole, Marlon Reina, Helen Zelluf, Tania Leon, Claudette Tjenatak, Gloria Wekker, Andre Reeder, Anne Krul, Ellin Robles, Ligya Wachter en nog veel meer. Loop mee op 27 januari in solidariteit, radicale zelf-zorg en strijd. Waarmee we erkenning geven aan de historische (en hedendaagse) bijdragen van onze helden en community members. We roepen iedereen, queer, non-queer, cis-mensen en andere bondgenoten om solidair te staan met de bi-culturele lhbti+ community in Nederland en wereldwijd.”

Eric Krebbers


De mars van vorig jaar.