28 oktober, Amsterdam: Trans Solidarity Rally

Trans vlag
Trans vlag.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump is bezig met het vastleggen van een nieuwe wettelijke definitie van gender. Je gender wordt dan volgens de wet een onveranderbare toestand die wordt bepaald door de genitaliën die je bij de geboorte hebt (en bij twijfel door een genetische test). Ook wordt gender vastgelegd als een binair verschijnsel: je bent óf vrouw óf man.

Deze nauwe en wetenschappelijk volstrekt onverdedigbare definitie heeft als gevolg dat trans, intersekse en non-binaire personen geen wettelijke bescherming meer genieten tegen discriminatie. Met deze aangekondigde wetswijziging worden verregaande discriminatie en uitsluiting van trans, intersekse en non-binaire mensen op het gebied van onder andere zorg, onderwijs, huisvesting, financiële bijstand en dienstverlening gefaciliteerd.

Behalve in de VS liggen de rechten van trans, intersekse en non-binaire mensen ook onder vuur in Brazilië, waar de extreem-rechtse Bolsonaro een racistische, xenofobe, anti-LGBTQ-campagne voert en vermoedelijk de verkiezingen gaat winnen, en in het VK, waar de volksraadpleging in het kader van de Gender Recognition Act heeft geleid tot een intensivering van haat jegens trans, intersekse en non-binaire mensen.

Om hiertegen te protesteren en om trans, intersekse en non-binaire personen op afstand te steunen, vindt op 28 oktober de Trans Solidarity Rally in Amsterdam plaats.

Rally
Zondag 28 oktober
Van 19:00 tot 20:00 uur
Museumplein
Amsterdam
Facebook

Uit de oproeptekst: “This rally is a call-to-action to all to members and allies of the trans, LGBQIA, black and brown resistance, immigrant and social and civil justice movements to stand side by side with trans men, trans women, trans youth and non-binary & intersex people and send our message of resistance and strength to our allies around the world.”

Petra de Jong