NOS zet racisme tegen Native Americans tussen aanhalingstekens

Stadswapen.
Stadswapen.

De manier waarop de NOS op haar website bericht over het stadswapen van een stadje in de Verenigde Staten is ronduit verwerpelijk. De NOS verzuimt in haar berichtgeving om het stadswapen zonder omwegen als racistisch aan te duiden. Dat het stadswapen racistisch is, valt echter op geen enkele wijze te ontkennen.

Het gaat om het stadswapen van het Amerikaanse plaatsje Whitesboro in de staat New York. Dit stadswapen toont volgens de berichtgeving van de NOS een “afbeelding van een blanke man die een indiaan tegen de grond werkt”. Dat de NOS niet de moeite heeft genomen om zich enigszins te buigen over het taalgebruik waarmee “indianen” worden aangeduid viel wel te verwachten, maar je zou toch mogen veronderstellen dat journalisten weten dat de naam historisch onjuist is en dat de “indianen” zelf de voorkeur geven aan ofwel de benaming Native Americans, ofwel American Indians. Maar dat terzijde.

Het wapen van het stadje Whitesboro toont inderdaad een Native American die tegen de grond wordt gewerkt door een witte kolonist. In het licht van de geschiedenis – de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika werden massaal afgeslacht door de witten – uiteraard een uitermate wrang en pijnlijk plaatje dat alleen maar als racistisch valt aan te duiden. Waarom de NOS meent de term racistisch tussen aanhalingstekens te moeten vermelden, is dan ook volstrekt onduidelijk, tenzij er bij de NOS sprake is van een blinde vlek voor racisme. Het is een regelrechte schande dat nog in deze tijd een dergelijk stadswapen wordt geaccepteerd.

Het verhaal wordt nog erger als je bedenkt dat in het oorspronkelijke wapen de handen van de witte man de nek van de Native American in een wurggreep hielden. Dat geeft natuurlijk een eerlijkere indruk van hoe het er in werkelijkheid aan toeging. Het haalt bovendien volledig het verhaal onderuit van racisme-apologeten dat het hier slechts om een “vriendelijk partijtje worstelen” zou gaan, waarbij de stichter van het plaatsje, Hugh White, het respect van de “indianen” wist te winnen. Let wel, de NOS is van dat feit op de hoogte blijkens hun eigen artikel, maar ze kiezen er desondanks voor om het woord racistisch tussen aanhalingstekens te plaatsen.

Na een rechtszaak in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd het wapen veranderd in het huidige plaatje, dat op een iets meer verhullende wijze nog steeds uitermate racistisch is. De meeste inwoners van het stadje en de burgemeester wensen dit echter niet in te zien. Het stadswapen prijkt overigens niet alleen op de websites van het stadje en op openbare gebouwen, maar ook op voertuigen van de politie. Leef je even in en bedenk hoe het is om als Native American de politie in dergelijke auto’s te zien rondrijden. Een veilig gevoel, niet? Maar wacht even, er wonen slechts vijf “indianen” in het stadje, weet de NOS te melden. Waarom zou dat toch zijn?

Koos Kuijt