30 oktober, Leiden: Singelparkprotest tegen racisme (UITGESTELD WEGENS CORONA)

“Vrijdag 30 oktober organiseren wij een manifestatie tegen racisme in het Singelpark. Wij richten ons daarbij specifiek op leerlingen en scholen. Het onderwijs is dé plek waar structurele verandering en bewustwording vorm kan krijgen. Met de manifestatie willen we een breed draagvlak creëren op Leidse scholen, mbo, hbo en universiteit en vanuit de jeugd een boodschap meegeven aan de samenleving”, aldus de organisatoren.

“Wij zijn een groepje buren/burgers/vrienden die, geïnspireerd door de Black Lives Matter-beweging, juist in het relatief witte Leiden een teken van solidariteit willen geven en verbondenheid willen creëren. Die verbondenheid willen we visualiseren door de stad te omringen met een kring van mensen in het Singelpark. We hebben gemerkt dat het thema racisme veel speelt onder de jeugd. Daarom vragen we scholen om in de week van de manifestatie (week 44) aandacht te besteden aan de zo ingewikkelde problematiek rondom racisme en discriminatie. En het zou geweldig zijn als jullie je leerlingen oproepen om mee te doen met onze manifestatie. Om zo als afsluiting samen met andere Leidenaren en Leidse leerlingen een waardig en saamhorig teken tegen racisme te laten zien. De manifestatie zal plaatsvinden van 19:30 tot 20:00 uur. Mondkapje op, vuist omhoog!”

Vrijdag 30 oktober
Van 19:30 tot 20:00 uur
Singelpark, Leiden
Facebook

Luister ook naar het interview bij Sleutelstad.

Eric Krebbers