31 oktober: films over “The grand domestic revolution”

Het expirimentele huis
Op 31 oktober vertoont Casco, een instelling voor kritische en experimentele kunst, films over huishoudelijke arbeid. Aanvang: 14:00 uur, vooraf per email aanmelden: cindy@cascoprojects.org. Plaats: Bemuurde Weerd Oostzijde 18-b, Utrecht.

De filmvertoning valt in het kader van het langlopende project “The grand domestic revolution”, genoemd naar een boek van de architectuurhistoricus Dolores Hayden. Met het project wil Casco de met het kapitalisme samenhangende scheiding tussen de publieke en de private sfeer ter discussie stellen. Ook domestic workers en vakbondsorganizers zijn uitgenodigd om aan dit debat deel te nemen.

Hayden heeft aandacht besteed aan de feministische ontwerppraktijk in de Verenigde Staten aan het einde van de negentiende eeuw. De toenmalige ontwerpers wilden de materiële omgeving verbeteren waarin vrouwen moesten wonen en werken. “In deze periode vonden er ontwikkelingen plaats die het geïsoleerde private domein openbraken en een collectiviteit nastrevende beweging op gang brachten”, aldus de toelichting van Casco. “Hierbij valt te denken aan het bouwen van openbare keukens, coöperatieve kinderopvang, het initiëren van collectieve woon- en werkgemeenschappen, en het beïnvloeden van stadsontwikkeling.”

Feministen hebben sindsdien steeds geprobeerd om via onder meer architectuur en stadsplanning de afscheiding tussen de openbare en de privésfeer te doorbreken. Om dus de materiële omstandigheden te verbeteren waaronder veel vrouwen moeten leven en werken. Maar nog steeds leven veel vrouwen geïsoleerd en wordt huishoudelijk werk niet erkend. Het meer collectief maken van het wonen is sowieso van groot belang voor links. Historisch gezien zijn veel bewegingen begonnen door mensen in gedeelde leef- en woonsituaties.

Casco huurt gedurende het project een appartement. In en om dat Casco Huis vinden experimenten plaats rond wonen, openheid en collectiviteit. Onze woning, ons thuis, wordt veelal beschouwd als de laatste veilige plek, waar de grote problemen van de boze buitenwereld niet zouden doordringen. Daar zouden we geen last hebben van de crisis, van uitbuiting en onderdrukking. Daar zou niet worden gewerkt en daar zouden we dus tot rust kunnen komen en kracht kunnen opdoen. Maar juist in de huiselijke sfeer zijn veel sociale problemen nadrukkelijk ook aanwezig. Denk aan huiselijk geweld, aan de uitbuiting van domestic workers en aan alle vormen van laag gewaardeerd thuiswerk.

Harry Westerink