Het kabinet Bruin 1 heeft geen visie? Laat ons niet lachen!

'Oppositieleider' Cohen maakte vandaag het kabinet Bruin 1 aan het lachen
De oppositie verwijt het kabinet gebrek aan visie. Was dat maar waar. Premier Mark Rutte werkt flink door om de BV Nederland nog beter af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven.

Hij stelde dat het kabinet “dit prachtige land sterker en welvarender” wil maken en zegt dat Nederland “sterker uit de crisis moet komen”. Maar grote groepen mensen worden niet sterker van het beleid van Bruin 1. Die worden juist keihard aangepakt. Die worden door Ruttes mannetjesmakers dus blijkbaar niet tot “dit land” gerekend.

Neem bijvoorbeeld:
– de mensen die de belachelijke inburgeringscursus moeten doen. Die worden op kosten gejaagd, nu ze de duizenden euro’s die een cursus kost zelf moeten gaan betalen. Zij worden er dus zeker niet welvarender op.
– iedereen die de hogere ziektekostenverzekering niet kan compenseren met koopkrachtverhoging. Zij worden er ook niet welvarender op, temeer daar ook de ziektekostentoeslag omlaag gaat.
– de studenten. Die krijgen een jaar minder studiefinanciering. Ook zij horen niet bij “dit prachtige land” van Rutte.
– de WSW-ers, WAjongers en bijstandsgerechtigden. Die worden op één hoop bij de gemeenten gedeponeerd om aangeboden te worden aan bazen, met behulp van subsidies aan die bazen. Ook moeten ze gaan werken onder het minimumloon.
– de mensen met een bijstandsuitkering. Die gaan vanaf 2012 bovendien jaarlijks met 100 euro in inkomen omlaag, om uiteindelijk – dus in 2032 – 2.000 euro per jaar minder te krijgen dan nu. Dat is 175 euro per maand minder.
– de mensen die meer moeten gaan betalen voor kinderopvang.

Dit kabinet heeft juist een heel duidelijke visie: beperk de kosten van de reproductie en maak het arbeidspotentieel groter, flexibeler en goedkoper voor de bazen. De economische crisis is daarbij een welkom argument om dat allemaal door te drukken. Rutte weet heel goed wat hij bedoelt met “sterker uit de crisis komen”. Het gezeur over dubbele nationaliteit – in dit geval van de staatssecretaris van VWS – is weer eens een nationalistische afleiding om het ernstig asociale karakter van de plannen van Wilders, Verhagen en Rutte te verhullen. Zo zit dit kabinet in elkaar: zoveel mogelijk slopen van wat nog een beetje sociaal is en (moslim)migranten steeds meer als zondebok aanwijzen. Dit kabinet visieloos en zielloos noemen is een zwaktebod van de oppositie. Het probleem is juist dat de oppositiepartijen zelf geen duidelijke (anti-kapitalistische) visie hebben op de doorzichtige “sorry, maar het is crisis”-retoriek van de regering.

Willem Slaapmaat