6 maart, Leiden: opening foto-expositie van Indonesische arbeidsmigranten in Nederland

Leden van IMWU.
Leden van IMWU.

Van september tot en met december 2014 organiseerde de Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) een fotowedstrijd voor de eigen leden. IMWU is een zelforganisatie van Indonesische arbeidsmigranten met en zonder verblijfsrecht. Het motto van de wedstrijd was: “Dit is mijn werk, en ik ben er trots op”. De foto’s die de IMWU-leden hebben gemaakt, zijn vanaf 6 maart te bezichtigen in de Leidse Vrijplaats, waar op 20 maart de IMWU-film “Dispereert niet” wordt vertoond.

Foto-expositie
Van 6 maart t/m 28 maart
Vrijplaats Leiden (het Stookhuis)
Middelstegracht 36, Leiden

Onder Indonesische arbeidsmigranten bestaat volgens IMWU soms de neiging om het belang van de arbeid dat ze verrichten, te onderschatten. De rest van de samenleving heeft voor dat werk sowieso vaak weinig waardering. Dat blijkt ook uit de lage lonen die de arbeidsmigranten ontvangen en het zware en onzekere leven in de illegaliteit dat ze veelal moeten leiden. Maar hun arbeid in privéhuishoudens, in de schoonmaaksector, in de gezondheidszorg, in de bouw, en in andere sectoren levert juist een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het is wrang en onrechtvaardig dat de Nederlandse overheid weigert om deze migranten werk- en verblijfsvergunningen te geven. Ze zouden zich er steeds nadrukkelijk bewust van moeten zijn dat hun arbeid bijzonder waardevol is, juist ook in de strijd voor verblijfsrecht. Om dat in beeld te brengen heeft IMWU aan de eigen leden gevraagd om foto’s te nemen van het werk dat ze dag in dag uit doen. Die foto’s worden in 2015 op diverse plekken en in diverse steden getoond aan het publiek.

De foto-expositie is te bezichtigen tijdens activiteiten in het Stookhuis van de Vrijplaats. Zie daarvoor deze agenda.

Harry Westerink