Ook Nieuwe Universiteit Nijmegen opgericht

Logo.
Logo.

Sinds gisteren is De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) ook een feit. Dat is besloten in een eerste algemene vergadering. Studenten durven het heft in eigen handen te nemen om verandering teweeg te brengen in het rendementsdenken van universitaire bestuurders. Ze willen zich inzetten voor een verdere democratisering van hun universiteit. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is nog niet vertegenwoordigd in het overleg, maar de Nijmeegse studenten willen zich ook graag verenigen met HAN-studenten.

Niet alleen studenten waren gisteren aanwezig, maar ook docenten. De studenten vinden het erg belangrijk dat ook docenten en promovendi hun stem laten horen. Daarnaast willen ze ook graag andere medewerkers van de universiteit bereiken. Medewerkers die gebukt gaan onder flexcontracten met alle onzekerheden van dien. Het is de bedoeling om de problemen onder de studenten en andere medewerkers samen te brengen in een brede studentenbeweging.

De eerste bijeenkomst.
De eerste bijeenkomst.

Er zijn al verschillende werkgroepen gevormd om ideeën om te zetten in acties. Het is daarbij belangrijk om te kijken hoe de structuren in Nijmegen werken. Vandaag komen ze alweer bij elkaar om 13:00 uur om verder met elkaar te spreken over pijnpunten. De standpunten en eisen zullen dan verder worden geconcretiseerd.

De Radboud Universiteit roept haar studenten in haar slogans op to change perspective. De studenten van DNUN dagen bestuurders nu op hun beurt uit om hun perspectieven te veranderen om verbeteringen te kunnen doorvoeren in de universitaire beleidsvoering voor een democratischer universiteit, waar kwaliteit en onafhankelijk onderzoek niet worden bepaald door geldpompers. Het hoger onderwijs wil tenslotte kritische denkers, die durven te denken vanuit andere invalshoeken.

Deniz Devrim

De kop is eraf.
De kop is eraf.