9 mei, Den Haag: demonstratie van Soedanese vluchtelingen voor verblijfsrecht

Op 15 april is er een interne oorlog uitgebroken in Soedan. Het gaat om een conflict tussen de Sudanese Armed Forces (SAF) en de Janjaweed Rapid Support Forces (RSF) om de macht over het land te verkrijgen. De oorlog heeft ook grote gevolgen voor Soedanese vluchtelingen zonder papieren in Nederland. Daarom organiseren de Sudanese Refugees Organization en andere Soedanese organisaties op 9 mei een demonstratie bij de Tweede Kamer in Den Haag.

Onder meer in de hoofdstad Khartoem woedt de oorlog hevig. Inwoners van deze stad en van andere steden worden het slachtoffer van het conflict tussen de SAF en de RSF. Ze hebben te maken met grote branden, rookwolken, rondvliegende kogels en bommen die over en weer worden geworpen. De oorlog heeft inmiddels al geleid tot veel doden en gewonden, tot intimidatie en ontheemding van inwoners, en tot vernietiging van infrastructuur op het gebied van gezondheidszorgvoorzieningen, elektriciteit, onderdak, water en eten.

Dinsdag 9 mei
Van 13:00 tot 15:00 uur
Tweede Kamer
Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag

Nadat de militaire dictator Omar al-Bashir in 2019 werd verdreven door een opstand, kwam er een overgangsperiode tot stand waarvan het de bedoeling was dat die zou gaan leiden tot een democratisch gekozen regering. Maar in 2021 pleegden de militairen een staatsgreep waarmee dat streven de grond werd ingeboord. En nu bestrijden militaire leiders zelfs elkaar en lijdt de bevolking opnieuw onder hun terreur. Inmiddels is het verzet tegen de oorlog aan het groeien, in Soedan en vanuit de Soedanese diaspora elders in de wereld. Onlangs werd er een petitie gelanceerd om de EU en de Europese bevolking op te roepen om eraan bij te dragen een einde te maken aan de oorlog.

Papieren werkelijkheid

Onder Soedanese vluchtelingen in Nederland leidt deze ontluikende oorlog opnieuw tot veel angst, woede en ook protest. Het is duidelijk dat Soedanezen zonder papieren niet mogen worden gedeporteerd naar hun land van herkomst. Twee maanden geleden echter liet de regering-Rutte weten dat men van plan is om afgewezen Soedanese vluchtelingen toch weer te gaan uitzetten. Volgens de regering zou niet zijn aangetoond dat Soedanezen na terugkeer gevaar zouden lopen. Dat verzinsel komt uit de koker van ambtenaren van het ministerie van Justitie, in het kader van hun streven om de migratie van “ongewenste” vluchtelingen zoveel mogelijk te beperken. Hun papieren bureaucratische werkelijkheid staat lijnrecht tegenover de gruwelijke realiteit van het dagelijkse leven onder de militaire dictatuur die in Soedan al decennialang aan de macht is.

Tijdens de demonstratie op 9 mei gaan Soedanese vluchtelingen een verklaring afgeven aan de Tweede Kamer. Daarin gaan ze aandringen op maatregelen om Soedanese vluchtelingen veiligheid en bestaanszekerheid te geven. Zeker met het oog op de sinds 15 april uitgebroken oorlog in Soedan dienen Soedanezen zo snel mogelijk verblijfsrecht te krijgen.

Harry Westerink