1 mei, Groningen: demonstratie Internationale Dag van de Arbeid

Onder het motto “hoge huren, lage lonen en inflatie: organiseer en vecht terug!” wordt er in Groningen een demonstratie en infomarkt georganiseerd in het kader van de internationale dag van de arbeid.

Uit de oproeptekst, uit het Engels vertaald door Doorbraak: “Welkom in 2023, waarvan we dachten dat we in vliegende auto’s zouden rondrijden, en in plaats daarvan het geld tellen om de volgende gasrekening te betalen.

De eerste mei is een dag van strijd, om arbeiders overal eraan te herinneren dat het systeem waarin we leven niet rechtvaardig is, en dat het op de lange termijn niet kan overleven. De ongelijkheid neemt toe als een omgekeerde Robin Hood: de rijken worden steeds rijker ten koste van de arbeiders. De lonen stagneren, terwijl de inflatie stijgt en de huizenprijzen de pan uit rijzen, waardoor werkende mensen opnieuw worden uitgebuit om huisbazen, bazen en bedrijfseigenaren te verrijken. Dit is niet alleen inherent onrechtvaardig, het schaadt ook de planeet, verhoogt het risico op dakloosheid en bedreigt de toekomst van onze samenleving. Het is tijd om terug te slaan!

Maandag 1 mei
Vanaf 17:00 uur
Vismarkt, Groningen

We zullen bijeenkomen om door de stad te marcheren, om te laten zien dat we met velen zijn en dat er geluisterd moet worden naar onze eisen voor een samenleving die rechtvaardig is en waarin niemand wordt uitgebuit. Daarna is er een infomarkt met diverse stands waar we naar toespraken kunnen luisteren en meer te weten kunnen komen over hoe we actief kunnen zijn in de strijd voor sociale rechtvaardigheid in onze stad, welke organisaties er zijn en wat de voordelen zijn als we lid worden van een vakbond. Doe met ons mee op 1 mei, in het wereldwijde protest voor arbeidersrechten en sociale rechtvaardigheid!”

Harry Westerink