Actie in Amsterdam vandaag toont dat de huurstrijd zich verscherpt (met video)

Neo-liberale praat van Pim de Ruiter werd niet gewaardeerd.
Neo-liberale praat van Pim de Ruiter werd niet gewaardeerd.

Vanmiddag voerden zo’n zestig mensen in Amsterdam actie tegen flexibilisering van de huur, buiten bij het kantoor van wooncorporatie Stadgenoot aan de Sarphatistraat. De sfeer was erg strijdbaar en had duidelijk een van onderop-karakter. Er was ook een internationale inbreng van activisten uit Spanje, Portugal, Frankrijk en Roemenië. Dat kwam vanwege een overleg van EU-huisvestingsministers dat vandaag in Amsterdam werd gehouden. Als reactie daarop was er een internationale actiedag tegen de toenemende precarisering op het gebied van huisvesting. De actie was georganiseerd door de Bond Precaire Woonvormen en diverse Amsterdamse huurdersorganisaties.

Spandoek.
Spandoek.

Veel sprekers benadrukten hoe flexibilisering van de huur ertoe leidt dat velen worden bedreigd met huisuitzetting en als flexnomaden de stad worden uitgejaagd. Er werden flink wat leuzen geroepen, zoals: “Te weinig, te duur, morgen meer sociale huur!”, “Vecht, vecht, vecht, wonen is een recht!”, “Bezet, blokkeer, dit beleid pik ik niet meer!”, en “Wij gaan niet wijken voor de rijken!”. Het is duidelijk dat de huurstrijd zich verscherpt. Flexhuurders en hun belangenorganisaties bijten van zich af en eisen hun woonrecht op. De tijd van overleggen en polderen is voorbij, zo werd opgemerkt, en de tijd is gekomen om beleidsmakers, bestuurders en verhuurders eens goed te laten voelen dat de tegenaanval is ingezet. Dat blijkt ook uit de kraak- en bezettingsactie waarmee onlangs werd geprotesteerd tegen het asociale beleid van wooncorporaties als Stadgenoot, die sociale huurwoningen steeds meer in de verkoop gooien en zo het bestand aan betaalbare woonruimte doelbewust verkleinen. Dat betekent dat steeds meer arme mensen steeds moeilijker woonruimte kunnen vinden.

Een manager van Stadgenoot, Pim de Ruiter, kreeg tijdens de actie ook nog even de gelegenheid om zijn zegje te doen. De Ruiter is de man die in de documentaire “Alles flex?” op arrogante toon de flexibilisering van de huur probeert recht te praten. Maar dat je niet recht kunt praten wat krom is, bleek toen De Ruiter temidden van de boze demonstranten zonder blikken of blozen doorging met het ophemelen van het beleid van zijn wooncorporatie. Gelukkig werd hij na elke uitgesproken zin flink uitgejouwd. Zelden zal een manager in zo’n korte tijd zoveel boegeroep hebben moeten aanhoren. De botte houding van De Ruiter riep terecht veel weerzin en weerstand op. Er volgde wat trek- en duwwerk, waarna de manager zich moest gaan verschansen achter het hek van zijn kantoor. De aanwezige politie dreigde met ingrijpen, maar het liep net niet uit de hand. De activisten lieten een duidelijke boodschap achter: woonmanagers als De Ruiter kunnen rekenen op de woede van een heleboel flexhuurders!

Harry Westerink