Actie: gezinnen in kamp Leeuwarden eisen versnelde asielprocedures

Een groep gezinnen onder de vluchtelingen in kamp Leeuwarden heeft er bij de lokale autoriteiten op aangedrongen om te helpen bij het versnellen van hun asielprocedures, die al meer dan een jaar duren, omdat ze maar moeten blijven wachten op de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om hun tweede gehoor te plannen. De families en hun sympathisanten verzamelden zich afgelopen donderdag op het plein Oldehoofster Kerkhof. Daar uitten ze hun gevoelens van wanhoop en verdriet over de slechte omstandigheden waarin ze met hun kinderen wonen.

Ze vertelden dat ze al zo lang hebben moeten wachten op de voortgang van hun asielzaken en dat er maar geen reactie komt van de IND, ondanks hun herhaalde verzoeken. Het kamp waar ze verblijven, biedt geen geschikte accommodatie voor gezinnen. Elk gezin verblijft in een enkele kamer en maakt gebruik van gedeelde openbare voorzieningen voor toiletten, badkamers en keukens, wat hun leven nog moeilijker maakt en het gebrek aan privacy, dat elk gezin nodig heeft, nog vergroot. Als gevolg hiervan hebben ze een punt bereikt waarop ze hun motivatie verliezen om door te gaan in zulke moeilijke omstandigheden.

Rezan Ibrahim, een van de organisatoren van het protest, verklaarde: “We zijn niet slechts klagende vluchtelingen; we zijn geduldige vluchtelingen die al veel hebben doorstaan en we weten niet hoe lang dit nog zal duren. We verheffen onze stem niet om onrust te stoken, maar zoeken steun bij de immigratiedienst en de gemeentelijke autoriteiten.”

Ashraf, een vluchteling die met zijn gezin in het kamp woont, voegde eraan toe: “Het is misschien mogelijk om een paar weken of drie maanden in zo’n kamp te wonen, maar niet een jaar.”

Een andere bewoner van het kamp, met een gezin van vijf leden, zei: “We verliezen de hoop op vooruitgang in onze zaken en de toekomst voor onszelf en onze kinderen. We wachten nog steeds op het tweede gehoor met de IND en de lange wachttijd heeft onze fysieke en mentale gezondheid aangetast.”

Saida Ibrahim, lid van de partij GroenLinks die deelnam aan het protest, schreeuwde het uit: “Deze realiteit moet veranderen! Geef deze mensen hun BSN, hoe moeilijk kan dat zijn?”

Een andere persoon met een minderjarig kind zei: “Ik had verwacht dat mijn asielprocedures sneller zouden verlopen. Sommige vrienden hebben al een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen, maar ik wacht nu al tien maanden op mijn tweede gehoor met de IND. Het is voor mij moeilijk geworden om mijn vrouw, die in een van de kampen in Turkije woont, te vertellen wanneer ik mijn verblijfsvergunning zal krijgen en wanneer we ons als gezin kunnen herenigen. Ik begin de hoop op een positief resultaat te verliezen.”

Het is vermeldenswaard dat de overgrote meerderheid van de nationaliteiten in kamp Leeuwarden afkomstig is uit Syrië en Turkije.

Mohamed Eid

(Een van de bewoners van het kamp)