Actie tegen Frontex leidt tot repressie van Haagse politie (beeldverslag)

Zo’n dertig mensen namen afgelopen vrijdag deel aan een actie in het kader van de internationale Abolish Frontex-campagne. De drie uur durende demonstratieve tocht door het centrum van Den Haag voerde langs vijf instellingen die betrokken zijn bij het materieel en ideologisch ondersteunen van de bewaking van de buitengrenzen van de EU. Het is letterlijk van levensbelang dat de druk tegen die ondersteuning zo hoog mogelijk wordt opgevoerd. Zoals wel vaker bij acties waar in het zwart geklede mensen aan meedoen, deed de politie ook deze keer weer flink irritant.

De actie, georganiseerd door Stop the War on Migrants en Radical Solidarity, richtte zich tegen de Nederlandse betrokkenheid bij Frontex. Dat EU-grensagentschap speelt een bijzonder kwalijke rol bij het streven van de EU-machthebbers naar beheersing van de migratie. Achtereenvolgens gingen de demonstranten langs bij het ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Tweede Kamer en de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV), de lobby-organisatie van de wapenindustrie. Ter plekke werden toespraken gehouden en werd symbolisch uitgebeeld welke verschrikkelijke gevolgen de Europese politiek van migratiebeheersing heeft. Tijdens de tocht werden leuzen geroepen als “Hey hey, ho ho, Frontex has to go”, “Geen man, geen vrouw, geen cent voor Frontex”, “Say it loud, say it clear, refugees are welcome” en “One solution: revolution”. De twee indrukwekkend grote spandoeken “Borders kill” en “Stop pushbacks” trokken volop de aandacht van het publiek. De actie kreeg muzikale bijval door het duo Your Local Pirates.

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken werd opgeroepen om op straat voor dood te gaan liggen. Daar gaven wat activisten gehoor aan, waarna ze werden bedekt met lakens. Daarna werden aan de hand van de jaarlijks bijgehouden dodenlijst van United voorbeelden aangehaald van vluchtelingen die op weg naar of in de EU waren overleden ten gevolge van de EU-politiek van migratiebeheersing, met Frontex voorop. De doodligactie moest aanschouwelijk maken hoe gruwelijk die politiek is, maar bezorgde mij het onbehaaglijke gevoel dat steeds in me opkomt wanneer bij demonstraties van voornamelijk witte mensen wordt nagespeeld hoe erg het allemaal is voor migranten en vluchtelingen. Dat onbehagen heeft meerdere aspecten. Een ervan is zeker dat bij deze voornamelijk witte actie geen enkele rol leek te zijn weggelegd voor zwarte vluchtelingen om een bijdrage te leveren in de vorm van bijvoorbeeld een toespraak over hun eigen ervaringen. Een ander aspect van mijn onbehagen wordt gevormd door het naspelen van dode vluchtelingen door witte demonstranten. En een derde aspect bestaat eruit dat het tonen van alleen maar de ellende en de verschrikkingen waaraan niet-witte mensen staan blootgesteld, ervoor zorgt dat het verzet, de opstandigheid en het doorzettingsvermogen van migranten en vluchtelingen te veel naar de achtergrond wordt gedrongen.

Speech

Trek- en duwwerk

Bij de Tweede Kamer, die in verband met renovatie tijdelijk is gehuisvest aan de Bezuidenhoutseweg, dichtbij station Den Haag Centraal, kregen de demonstranten te maken met de repressie waar de Haagse politie patent op lijkt te hebben. De activisten gingen bij de ingang van de Tweede Kamer staan, maar dat beviel de politie niet. De activisten kregen te horen dat ze aan de overkant van de straat moesten gaan staan, zo ongeveer in het Haagse Bos. Uiteraard hadden ze daar geen zin in, want dat zou hun demonstratierecht en hun vrijheid van meningsuiting aantasten. Dat leidde tot enig trek- en duwwerk van de kant van de politie. Toen de actie zich eenmaal had verplaatst in de richting van het Haagse Bos, bleek het aantal agenten flink te zijn toegenomen en stonden er maar liefst vijf politie-auto’s in de onmiddellijke nabijheid geparkeerd. Even leken de demonstranten te worden ingesloten, maar tot arrestaties kwam het uiteindelijk niet.

Tot slot liepen de demonstranten naar het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg waar de wapenlobbyclub NIDV is gehuisvest. Aan de overkant van de straat werden aandelen van het wapenbedrijf Airbus met nepbloed besprenkeld door twee activisten die in blauwe pakken waren verkleed. Bij een eerdere actie tegen de NIDV had de toen nauwelijks aanwezige politie nog wel toegestaan dat de demonstranten bij de ingang van het gebouw gingen staan. Dat werd nu verboden, wat vermoedelijk te maken had met de inschatting van de politie dat de activisten tegen Frontex wel eens zouden kunnen behoren tot het anarchistische “zwarte blok”, dat zeker de laatste tijd te maken krijgt met forse repressie van de sterke arm van de staat.

Ook Peter Storm schreef een verslagje over de actie.

Harry Westerink

Dood spelen
Zitten mag niet
Ingesloten
Veel politie
Aandelen
Your Local Pirates