Actie tegen nationalistisch feest rond Michiel de Ruyter

Campagne om bloedjas De Ruyter op te hemelen
Op woensdag 7 november 2007 organiseert Doorbraak een actie tegen het herdenkingsfeest rond “zeeheld” Michiel de Ruyter. Deze koloniale vechtersbaas is dit jaar op allerlei manieren en plekken feestelijk herdacht. Op 7 november wordt het feest officieel afgesloten met een besloten bijeenkomst van genodigden in de Nieuwe Kerk bij de Dam in Amsterdam. De bedoeling is om met zoveel mogelijk mensen bij de ingang van de kerk aanwezig te zijn met protestborden en -folders tegen de verheerlijking van Nederlands kolonialisme en nationalisme, waarvan De Ruyter een van de voornaamste symbolen is. Een jaar lang is Nederland overspoeld met De Ruyter-propaganda. Maar wie alles goed op een rijtje zet, kan niet anders dan concluderen dat De Ruyter – net als koloniale houwdegen Van Heutsz – ook tot “gevallen held” moet worden omgedoopt.

Doe mee aan deze actie!
Woensdag 7 november.
Aanvang: 18:30 uur.
Plaats: Nieuwe Kerk, Dam, Amsterdam.

Meer weten over Doorbraak? Neem dan contact op met:
Doorbraak
Postbus 901, 7400 AX Deventer
Mail: doorbraak@doorbraak.eu
Telefoon: 06.41.20.61.67
Website: http://www.doorbraak.eu/

Klik hier voor het actie-pamflet (.doc-bestand)
Klik hier voor het actie-pamflet in het Turks (.doc-bestand)

De organisatoren van het herdenkingsjaar hebben De Ruyter uitgebreid in het zonnetje gezet. Daarbij hebben ze het niet over de eeuwenlange ellende die het Nederlandse kolonialisme, kapitalisme en nationalisme hebben voortgebracht. Men houdt juist een juichverhaal over de wereldmacht die Nederland ooit was en over de hedendaagse Nederlandse samenleving die een toonbeeld zou zijn van democratie en tolerantie. De Ruyter diende de belangen van de Nederlandse machtshebbers in de koloniale strijd. Men wilde een zo groot mogelijk deel van de gebieden in Amerika, Afrika en Azië veroveren en de mensen daar tot slaaf maken. De Ruyter hielp met zijn militaire acties mee aan de Nederlandse slavenhandel. Doorbraak wijst een feest rond hem daarom af.

Met een potsierlijk praalgraf in de Nieuwe Kerk wordt De Ruyter al eeuwenlang als een Hollandse heilige bewierookt. Gelukkig heeft de recente Nieuwe Kerk-tentoonstelling over helden ook oog voor kritiek op koloniale vechtersbazen. Zo zet men gouverneur-generaal Van Heutsz (1851-1924) neer als een “gevallen held”. Die bloedjas moet immers verantwoordelijk gesteld moet worden voor de afslachting van 70.000 mensen in Nederlands-Indië en voor een gruwelijk koloniaal schrikbewind. Na eerst daarvoor te zijn geëerd, staat hij de laatste tientallen jaren te boek als een symbool van verderfelijk koloniaal bestuur. Het omstreden Amsterdamse Van Heutsz-monument werd daarom in 2004 omgedoopt. De verwijzingen naar Van Heutsz werden daarbij verwijderd. In navolging daarvan zou het standbeeld van De Ruyter in Vlissingen moeten worden veranderd in een monument tegen kolonialisme en slavenhandel.

De laatste jaren is trots zijn op Nederland helaas weer volop in de mode. Politici en opiniemakers proberen de verering van “vaderlandse helden” door onze strot te duwen. Premier Balkenende roemde “de VOC-mentaliteit” en de Hollandse koopmansgeest. Wij, leden van de nieuwe organisatie Doorbraak, staan daarover niet te juichen, maar willen juist wat doen tegen Nederlands racisme, kolonialisme en nationalisme. Na Van Heutsz moeten ook De Ruyter en andere symbolen van het Nederlandse kolonialisme en nationalisme “gevallen helden” worden. Deze “helden” moeten van hun voetstuk vallen. Ze moeten niet langer meer worden verheerlijkt, maar omlaag gehaald als de koloniale schurken, dieven en plunderaars die ze waren, als de belangenbehartigers van die roofstaat aan de Noordzee, die in zijn koloniën zwarte mensen eeuwenlang heeft geknecht, tot slaaf gemaakt en uitgemoord.