Actie tegen werken onder het minimumloon

Reclamefoto van de DWI-website. De dienst kan voor jou het minimumloon ondermijnen!
Op vrijdagmiddag 19 november hebben actievoerders van het Amsterdamse Steuncomité Sociale Strijd, waarin ook Doorbraak participeert, zo’n 400 pamfletten uitgedeeld bij het kantoor van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de gemeente Amsterdam in de Weesperstraat. Daarin werd opgeroepen om niet mee te doen aan de pilot loondispensatie, waarbij de werkgever een loon beneden het wettelijk minimum mag betalen. Deelname aan de pilot is vrijwillig, dus de mensen mogen weigeren. Eerder werden al acties gevoerd bij Albert Heijn en bij Pantar.

Op de website van het comité is een verslag van de flyeractie te lezen. “Wij waren er al van op de hoogte dat om 15:00 uur een bijeenkomst zou worden gehouden met bijstandsgerechtigden die voor de bijeenkomst een oproep hadden gekregen. Het bleek dat er alleen mensen waren opgeroepen die een betaalde baan hebben met een aanvullende bijstandsuitkering. Op 1 december bijvoorbeeld is er weer zo’n bijeenkomst. Uit de uitnodiging bleek niet wat er op de bijeenkomst besproken zou worden. Er stond alleen: je moet dan en dan komen, punt uit. Niet echt een klantvriendelijke benadering, iets waar in officiële nota’s de DWI de mond vol van heeft. Toen we om 15:30 uur weggingen, was de bijeenkomst nog niet afgelopen, maar we gaan contact met de mensen opnemen om te horen wat er besproken is. Wellicht is dit de eerste groep die een aanbod krijgt om beneden het minimumloon te gaan werken?

We kregen veel positieve reacties. Sommige mensen knoopten een gesprek met ons aan en het bleek daarbij wat we wel wisten, namelijk dat de communicatie met het DWI zeer stroef verloopt. Sommigen gaven aan dat ze brieven hadden geschreven en nooit antwoord hadden ontvangen, en toezeggingen dat er telefonisch contact zal worden opgenomen worden soms niet nagekomen. De bewakers binnen hielden ons scherp in de gaten. Toen wij even verderop een pamflet in de brievenbus van het kantoor deden waar de directie zetelt, liepen ze vlug naar buiten om onze handelingen te volgen. Naast de vele positieve reacties van bijstandsgerechtigden en sommige mensen die er werken, waren er ook ambtenaren die voorbijliepen onder de kreet: ‘Ik werk hier, dus dat is niet aan mij besteed’. Er zal nog heel wat geflyerd moeten worden om de belangstelling van sommige ambtenaren te wekken. We constateerden tenslotte dat het de moeite waard is hier af en toe te gaan staan met pamfletten, omdat er best wel veel mensen in- en uitlopen. Je kunt in vrij korte tijd de doelgroep bereiken die op een andere manier moeilijk bereikbaar is. We hebben dan ook besloten hier weer regelmatig naar toe te gaan. Wil je een keer mee, neem dan contact op met Piet van der Lende, 020-6181815”

Tot zover het verslag. Hieronder nog de tekst van het pamflet dat uitgedeeld werd.

Kom in actie voor mensen met een arbeidsbeperking en voor uitkeringsgerechtigden!
Werk niet mee aan de afbraak van het minimumloon en van andere rechten!

Beste werknemers en klanten van het DWI,

Met het nieuwe regeerakkoord zijn bijstandsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking zwaar de pineut. Een kleine greep uit de maatregelen: Het wettelijk minimumloon en de bijstand worden verlaagd. Er komt een wettelijke verplichting om vrijwilligerswerk te doen, en gratis en voor niets te werken. Er komen onrechtvaardige straffen voor fraude. Door herdefiniëring van de partnertoets en de afschaffing van bijstand voor inwonenden zullen veel bijstandsgerechtigden hun uitkering verliezen. De Sociale Werkvoorziening wordt voor nieuwe gevallen afgeschaft en de meeste Wajongers moeten naar de bijstand. Al deze groepen komen op termijn in een nieuwe bijstandsachtige regeling.

Als klap op de vuurpijl zouden mensen in de bovengenoemde regelingen gedwongen moeten worden te werken onder het minimumloon. Ze krijgen dan een aanvulling uit een bijstandsregeling maar tot hoeveel is nog onbekend.

Vooruitlopend op deze voorstellen heeft de gemeente Amsterdam zich onlangs aangesloten bij de landelijke ‘pilot loondispensatie’. Deze proef maakt het mogelijk om WSW-ers en mensen in de bijstand via onder meer Pantar aan het werk te zetten in een reguliere baan zonder dat zij daarvoor het minimumloon krijgen uitbetaald. Een alleenstaande krijgt bij een volledige werkweek iets tussen het minimumloon en de bijstand voor een alleenstaande (70 procent van het wettelijk minimumloon)

De zwaksten in de samenleving worden in het regeerakkoord en de proef van de gemeente Amsterdam keihard gepakt. Wij roepen jullie op om in actie te komen tegen deze plannen. Als medewerkers en klanten van DWI kunnen jullie een duidelijk signaal geven.

– Werk niet mee aan de proef van de gemeente Amsterdam om het minimumloon te verlagen.
– Volgens de gemeente is medewerking aan de proef niet verplicht. Wij roepen medewerkers van het DWI op om de klanten hierop te wijzen.
– Verder roepen we jullie op de komende tijd mee te doen aan acties van de vakbonden en andere maatschappelijke organisaties tegen de afbraak van onze rechten.

Hartelijk dank voor jullie hulp!

Steuncomité Sociale Strijd