AIVD zet zwaar geschut in tegen anti-fascisten

Logo van AFA
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft de Nederlandse burgemeesters een heuse waarschuwingsbrief gestuurd over de aanstaande verkiezingen. De AIVD waarschuwt daarin niet voor aanslagen, corrupte bestuurders of een nieuwe financiële crisis die de door hen zo aanbeden economische stabiliteit bedreigt. Nee, de speurneuzen hebben nu echt wat ontdekt! De Anti-Fascistische Actie (AFA) belt wel eens naar gemeentelijke instanties of zaaleigenaren en stelt zich daarbij niet altijd netjes voor als meneer of mevrouw AFA. Bovendien gaat de AFA niet meer altijd zelf de strijd aan met de nazi’s van de NVU. De actiegroep probeert ook de lokale bevolking te bewegen om zich te laten horen tegen nazi-demonstraties in hun woonplaats. Zo hee!

Maar dat is nog niet alles. De AIVD heeft ontdekt dat er “in 2009 binnen AFA een werkgroep is opgericht die het doel heeft om de plannen van de PVV in kaart te brengen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen”. De AIVD doelt op de groep Wilders Sluit Ook Jou Uit. Zo, dat was me een onderzoek om dat boven tafel te krijgen!

Of Wilders Sluit Ook Jou Uit nou zo gefocust is op de gemeenteraadsverkiezingen valt danig te betwijfelen, maar wie weet. De werkgroep organiseerde samen met anderen, zoals Doorbraak, in Waddinxveen een rustig en regenachtig verlopen protest tegen de PVV. En begin november 2009, schrijven de speurneuzen, “trok een fakkeloptocht in Arnhem ongeveer 200 deelnemers. Naast (veelal jonge) anti-fascisten namen daaraan ook oudere verontruste burgers en allochtone Nederlanders deel”. Er hadden veel meer dan 300 demonstranten kunnen zijn als de demonstratie vooraf meer bekendheid had gekregen, zo bleek wel uit reacties van omstanders, van wie een deel zich spontaan aansloot.

Deze mobilisatie door Wilders Sluit Ook Jou Uit lijkt de AIVD een beetje te beangstigen. "Op zich is een en ander geoorloofd", concluderen de gleufhoeden. Maar de AIVD zit natuurlijk niet te wachten op een opleving van links. Hoewel het nog geen grote beweging tegen de PVV is, probeert Wilders Sluit Ook Jou Uit de apathie te doorbreken die er onder parlementair en deels ook buitenparlementair links heerst rond het door Wilders geleide PVV-bedrijf. Politici vinden tegenwoordig dat de PVV alleen in het parlement bestreden mag worden. Zo legden politici begin 2008 een cordon sanitaire aan tegen anti-racisten. Wilders Sluit Ook Jou Uit komt van onderop met een beginnend handelingsperspectief dat niet het heil verwacht van de parlementaire politiek. Gericht tegen de dreigende PVV, maar niet inkaderbaar door de bestuurders van Nederland.

Minister Ter Horst (PvdA) van Binnenlandse Zaken, die de waarschuwende brief aan de burgemeesters stuurde, maakt hiermee een klassieke sociaal-democratische fout: om extreem-rechts (PVV) te bestrijden moet parlementair links de grootst mogelijke afstand houden van politieke groepen die én van extreem-rechts én van het kapitalisme af willen. Dom, want rechts gebruikt wel extreem-rechts om aan de macht te komen. Zo schuwen CDA en VVD het niet om met de PVV een regering te gaan vormen, zoals ze met de LPF ook deden. De PVV moet inmiddels helemaal in een deuk liggen van het lachen over hoe extreem verkrampt de PvdA probeert om de PVV geen kans te geven zich als underdog te profileren.

Ook de AFA zelf heeft inmiddels een reactie gepubliceerd op de AIVD. Volgens de anti-fascisten staan de brief en notitie van de dienst "bol van de feitelijke onjuistheden omtrent de werkwijze van deze anti-fascistische en anti-racistische actiegroep". AFA: "Zéér beklagenswaardig is de wijze waarop AFA in de brief van de AIVD willens en wetens als geweldsbeluste, extremistische organisatie wordt weggezet. AFA stelt zich ten doel op geweldloze (doch weerbare) wijze, racistische en fascistische organisaties en ideeën zo veel als mogelijk te bestrijden. Wij vinden het onbegrijpelijk, dat iemand dit streven doelbewust als ‘extreem’ of gewelddadig zou willen afschilderen."

"In haar brief aan de Nederlandse burgemeesters gaat de AIVD onder andere in op een actiecampagne tegen Wilders waaraan AFA (naast andere actiegroepen) deelneemt. De activiteiten die het afgelopen jaar door deze actiecampagne zijn ontplooid, bestonden zonder uitzondering uit het organiseren van debatten, het publiceren van achtergrondinformatie en het houden van volstrekt geweldloze demonstraties, waaronder een zeer succesvolle fakkeltocht in november vorig jaar in Arnhem. De AIVD stelt in haar schrijven weliswaar niet expliciet dat het een gewelddadige campagne betreft, maar die suggestie wordt duidelijk en doelbewust gewekt. De wijze waarop de AIVD deze volstrekt legale en geweldsloze campagne probeert te criminaliseren, is ronduit schandalig", aldus AFA.

Hoewel buitenparlementair links momenteel in het algemeen niet bijzonder sterk is, acht de AIVD het kennelijk toch nodig om er bij tijd en wijle flink tegen te hetzen. Vier maanden geleden moesten de activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) die ageren tegen het migratiebeleid het al ontgelden. Die hebben zich inmiddels solidair verklaard met AFA. Ook bijvoorbeeld krakers en dierenrechtenactivisten krijgen er regelmatig van langs. Misschien is het allemaal preventief bedoeld? Ligt er volgens de dienst weer een opkomst van radicaal-links in het verschiet, nu de gevolgen van de crisis voelbaar gaan worden in ons dagelijks leven? Vergelijkbaar met de actiebeweging aan het begin van crisisjaren 80?

Willem Slaapmaat