Als ze jou ‘s ochtends meenemen…

Laten we, wanneer we aandacht vragen voor de door racisme gedreven gewelddadigheid van Nederlandse agenten, het ook hebben over het geweld van de marechaussee en beveiligers in vreemdelingendetenties tegen geïllegaliseerde vluchtelingen. Laten we het hebben over het geweld waarmee ze mensen “onder controle” houden. Laten we het hebben over de wurggrepen en de zaken die ze mensen over het hoofd trekken of over de mond plaatsen. Terwijl we dit aan de kaak stellen, mogen we ons niet laten afleiden door officiële statements over wat wel of niet is toegestaan. Wat betekent toestemming voor mensen die weten dat ze, wanneer ze zich misdragen, niet eens gecontroleerd laat staan gestraft worden? Helemaal niets. Wat dit extra zorgelijk maakt, is hoe ver hun gedrag buiten “hun terrein” reikt. Aan de ene kant is er de terreur die ze zelf plegen, aan de andere kant zijn er de gewelddadige tirades die ze ontketenen in de landen van herkomst van de mensen die ze deporteren.

Zeefuik in If they take you in the morning… #2 (Lazeefuik.com)