Amsterdamse SP-wethouder Liegenthart luistert niet naar kritiek dwangarbeiders

Doorbraak-activist Dries Bergmans bij de inspraak-ronde van 12 november.
Doorbraak-activist Dries Bergmans bij de inspraakronde van 12 november.

Vanmiddag zullen in de commissievergadering Werk en Economie van de gemeente Amsterdam diverse maatschappelijke organisaties hun verzet uitspreken tegen het voorstel van de perspectiefbanen van SP-wethouder Arjan Vliegenthart. Een aantal van deze organisaties, de FNV, de Bijstandsbond, Doorbraak en de Basisinkomenpartij, heeft de afgelopen jaren in het actiecomité Dwangarbeid Nee intensief samengewerkt met prominente SP-leden. Die partij zit inmiddels in het college, en heeft een akkoord getekend waarin staat dat werken zonder loon in Amsterdam zou gaan stoppen. Maar die belofte wordt niet ingelost en dwangarbeid wordt voortgezet. Hier de inspraaktekst van Doorbraak.

Dwangarbeid 2.0

Beste commissieleden,

Ik ben Bob Wester van Doorbraak, een van de organisatoren van de mars tegen dwangarbeid van afgelopen september. Toen hebben wij het gemeentebestuur, waaronder wethouder Vliegenthart, aangemoedigd om in Amsterdam zo snel mogelijk te stoppen met gedwongen onbetaald werken voor je uitkering, zoals beschreven staat in het coalitieakkoord. Maar het beleid verandert niet fundamenteel. De huidige voorstellen leiden niet tot leren door, maar tot kleineren van uitkeringsgerechtigden. En niet tot banen, maar tot dwangarbeid.

Vandaag wordt bij punt 18 een voorstel van wethouder Vliegenthart besproken in de commissie. Toen ik het voorstel las, dacht ik dat er typefouten waren gemaakt. Want de kop had moeten heten: “Dwangarbeid 2.0”. Het voorstel bevat namelijk geen garanties op een baan (met cao-loon en een contract) en biedt alleen perspectief aan bedrijven die gratis werkkrachten willen.

In tijden waarin er een enorm gebrek is aan banen, zou dit voorstel het paradepaardje moeten zijn om banen te creëren. Maar de énige garantie in dit voorstel is die op gedwongen onbetaald werk en loze beloften van bedrijven. Al jarenlang merken we dat deze bedrijven ons wel gratis willen laten werken, of desnoods als de gemeente het leeuwendeel van je loon dokt, maar als er naar cao-loon gevraagd wordt, de relatie over is. Zo werkt de gemeente mee aan het ondergraven van voorheen betaalde banen.

De afgelopen maanden hebben bijstandsgerechtigden en hun belangenorganisaties er keer op keer op aangedrongen dat de gemeenteraad en de minister, oh pardon… de wethouder, luistert naar de mensen over wie het gaat. Zo heeft in deze commissievergadering ex-dwangarbeider Dries Bergmans, woordvoerder van actiecomité Dwangarbeid Nee, op 12 november nog uitvoerig beschreven hoe in de praktijk de, al aangenomen, reïntegratieverordening en de, nu voorliggende, perspectiefbanen tot een voortzetting van de Amsterdamse dwangarbeid leiden.

Deze deskundigheid van een kritische burger is genegeerd. Zoals meneer Liegenthart keer op keer onze voorstellen om te luisteren naar ervaringsdeskundigen in de wind heeft geslagen. Hij had het blijkbaar te druk om te overleggen met de top van het DWI, de architecten van de Amsterdamse dwangarbeid.

Voor ons is er maar één conclusie. De politiek luistert niet vanzelf. Om dwangarbeid te stoppen zullen we nieuwe actievormen moeten gebruiken. Onze participatie is verzet.

Bob Wester

Een uitgebreide bespreking van de voortzetting van dwangarbeid onder de aangenomen reintegratieverordering vind je hier. Meer over de activiteiten van Doorbraak en het comité Dwangarbeid Nee lees je in het Dossier dwangarbeid in Amsterdam. De inspraak vindt plaats tussen 13:30 en 17:00 uur in de Rooszaal van het Amsterdamse stadhuis.