ATTAC-studie vernietigend voor “redding van Ierland”

Toen de financiële crisis uitbrak (vanaf 2008 in Europa), besliste de Ierse regering om haar burgers te laten opdraaien voor de banken. In de periode 2008-2010 vloeide 76,5 miljard euro Iers belastingsgeld naar Ierse financiële instellingen. Bijzonder ergerlijk is dat de Europese Centrale Bank (ECB) chantage pleegde opdat ook speculatieve hedge funds terugbetaald zouden worden, alhoewel die geen staatsgarantie genieten. “Op die manier vloeide 6 miljard euro overheidsgeld naar de speculanten”, aldus de Attac-studie. Hun identiteit is slechts ten dele bekend; het gaat onder andere om Allianz, Barclays, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Société Générale. Om de banken te herkapitaliseren, werd voor 10 miljard euro gegraaid bij NPRF (National Pensions Reserve Fund), een fonds aangelegd om in de toekomst de pensioenen van ambtenaren te kunnen betalen. Eind 2013 werd zelfs beslist om het NPRF volledig als investeringsfonds om te turnen, omdat pensioengaranties volgens de regering ‘geen prioriteit’ meer zijn. Ook op andere manieren werd de bevolking bestolen: verhoging van de BTW, verlaging van de kinderbijslag, halvering van de werkloosheidsuitkering voor jongeren, verdrievoudiging van het collegegeld (tot 2500 euro). Sinds 2008 bedraagt de sociale factuur aldus 28 miljard euro.

Herman Michiel in ATTAC-studie vernietigend voor “redding van Ierland” (Ander Europa)