Nederlandse jihadisten in het offensief

Eerst was daar de hartenkreet van Ibrahim Wijbenga en Yassin El Forkani over de aanhoudende intimidaties en bedreigingen aan hun adres, omdat zij zich tegen de jihad in Syrië hadden uitgesproken. Daarna volgden snoeiharde commentaren op een mededeling van Suhayb Salam, de voorzitter van de groeiende stichting Al Fitrah in Utrecht, die afstand nam van geruchten over de betrokkenheid van zijn organisatie bij ronselpraktijken voor de strijd in Syrië. Opmerkelijk hierbij is de reactie van Abdul Jabbar van de Ven op de uitspraken van Suhayb Salam. Kort daarna zagen wij hoe de inzamelingscampagne ‘Help Syrië De Winter Door’ geïnitieerd door o.a. Mohammed Cheppih als hulpactie aan het regime van Assad door Syriëgangers en hun Nederlandse aanhang werd gekwalificeerd. Tot slot lieten videobeelden zien hoe aanhangers van de radicale salafistische stroming tijdens een demonstratie in Den Haag hun trouw hebben gezworen aan Aboe Bakr al-Baghdadi, de leider van ISIS. Eén beeld wilde men uitdragen: wij, de jihadisten, zijn de ware verdedigers van de islam.

Habib el Kaddouri in Nederlandse jihadisten in het offensief (Republiek Allochtonië)