Baudet, Europa, democratie, deel 1

Ze suggereren ook een gevaar: “Al te gemakkelijk wordt getornd aan de basisinstituties en -waarden van deze open samenleving, bevochten en opgebouwd door onze ouders en grootouders”. Waar het tweetal “cultuur” verdedigt, en “soevereiniteit”, daar komen de acht op voor basisinstitiuties en -waarden”. Het behoud van wat ís, staat centraal in beide kampen in de zich ontplooiende Kulturkampf. Twee soorten conservatisme zijn hier in gevecht, eentje meer bestuurlijk, de ander meer romantisch en nostalgisch getoonzet. Maar waar de twee gewoon argumenten aandragen, daar roepen de acht de NRC op om de argumenten van de twee niet zozeer te weerleggen, maar gewoon uit de kolommen te houden. “NRC, bespaar ons retoriek van Baudet en co over EU” , heet hun stuk. Erg dappere en vrije geesten zijn het niet. Interessant detail: het stuk van Baudet en Rijpkema staat achter een betaalmuur op internet; het stuk van de acht kruisvaarders tegen de ketterij is vrij beschikbaar. Het establishment duldt kritiek, maar die moet niet al te vrij beschikbaar zijn. Nu zou je uit bovenstaande kunnen afleiden dat Baudet en Rijpkema in dit debat de meer verstandige houding innemen. Ik denk dat echter niet. Ze nemen in het debat echter wel de positie in van een soort underdog, en ze zeggen dingen die op zichzelf juist zijn, maar binnen een verraderlijk rechts verhaal.

Peter Storm in Baudet, Europa, democratie, deel 1 (Ravotr)