Bekentenissen van ex-leden van Gouden Dageraad

“In elke lokale organisatie zijn er twee kernen die elk uit vijf personen bestaan. De kernen zijn aan de ene kant een “open cel” en anderzijds een “gesloten cel”. In de kernen zitten hooggeplaatste figuren uit de partij en leidinggevers. In de “gesloten” cel zitten de hooggeplaatsen die alle thema’s bespreken, zoals het feit of er een aanval zal plaatsvinden, wat de doelen zijn, wanneer de aanvallen zullen worden uitgevoerd, welke teams er aan zullen deelnemen, enz. Deze vijf “gesloten” celleden geven enkel rekenschap aan het parlementslid dat verantwoordelijk is voor de buurt en die de uiteindelijke beslissing neemt en het bevel geeft. In de “gesloten” cel raakt niet zo maar eender wie binnen, maar enkel uitgekozen en vertrouwde leden. Wat ze onder mekaar zeggen en beslissen, weet niemand anders behalve de hogere hiërarchie.”

Bruno Tersago in Bekentenissen van ex-leden van Gouden Dageraad (Dewereldmorgen)