Bestuur openbare school Ede wil ook discrimineren

Het bestuur van de Zuiderpoortschool wil de poort sluiten voor veel "allochtone" kinderen.

Op de Zuiderpoortschool in Ede is grote onrust ontstaan over een plan van het schoolbestuur om slechts twintig procent van de schoolkinderen van “allochtone” afkomst te laten zijn. De ouders, leraren en kinderen zijn onthutst.

Het plan komt van het schoolbestuur van “Proominent”, waar deze openbare basisschool in het door christenen gedomineerde Ede onder valt. Nu staat De Zuiderpoort bekend als zwarte school. Maar openbare scholen mogen helemaal geen leerlingen weigeren. Dat mogen alleen “bijzonder onderwijs scholen” (lees: christelijke of islamitische scholen), en wel op basis van “de Schoolwet”, het beruchte artikel 23 van de Grondwet. De onderwijsinspectie dreigt in te grijpen tegen de plannen van het Proominent-bestuur.

Kinderen vragen de juf op de Zuiderpoortschool: “Maar wij zijn toch Nederlanders? Wij zijn hier geboren. Hoe kan dat nou? Waarom komen die Nederlandse kinderen niet bij ons op school?” Dat kan te maken hebben met het grote aantal christenen in Ede. Daarbij willen andere scholen in de buurt niet “verzwarten”. “Die werken steeds vaker met een percentageregeling voor ‘allochtonen’ en ‘autochtonen'”, zegt Joke Hooyer, de adjunct-directeur van de Zuiderpoortschool in Trouw.

Veel “autochtone” ouders kiezen voor christelijk onderwijs en zullen zich dus niet bij de openbare Zuiderpoortschool aanmelden. Daarom is de doelstelling van het schoolbestuur ook onrealistisch. Overigens zegt het bestuur dat de school een afspiegeling zou moeten zijn van de wijk. Maar dan zou men moeten streven naar ongeveer 50-50 “allochtoon” en “autochtoon”, in plaats van het aantal van 20 procent “allochtoon” dat men noemt.

Hooyer “zou heel graag in gesprek gaan met het schoolbestuur” en hoopt dat de onderwijsinspectie het schoolbestuur tot andere gedachten brengt. Die zegt namelijk te gaan ingrijpen als “allochtone” kinderen straks worden geweigerd. Het schoolbestuur wil de plannen toch doorzetten. De school wordt gerenoveerd en het bestuur grijpt dat aan om nieuwe leerlingen te werven. Nog maar een kleine groep “allochtone” kinderen mag straks op hun vernieuwde school terugkeren. Op school maken moeders zich heel boos. “Onze kinderen worden gewoon weggejaagd en afgedankt”, zeggen de vrouwen in Trouw. In een uitzending van het tv-programma Eenvandaag laten de kinderen duidelijk merken dat ze het plan van het schoolbestuur belachelijk vinden.

sitestat

De Zuiderpoortschool heeft de laatste jaren het label “zwakke school” van zich afgeschud. Het bestuur denkt dat deze “topsport” niet vol te houden is. Als dat zo zou zijn, dan is dat te wijten aan bezuinigingen op het onderwijs, waardoor scholen te weinig middelen krijgen om hun leerlingen zich goed te laten ontwikkelen. Daar hoor je het schoolbestuur echter niet
over.

In Ede worden “allochtonen” en moslims overigens al langer geproblematiseerd. In de flatwijk Veldhuijzen gold jarenlang een samenscholingsverbod, gericht tegen de “Marokkaanse” jongeren in de wijk. Jongeren van “allochtone” afkomst kunnen in Ede nauwelijks stageplaatsen vinden die bij hun opleiding horen. Veel midden- en kleinbedrijven zijn christelijk en verklaren een sterke voorkeur te hebben voor stagiaires met een christelijke grondslag. Scholen geven het op om nog te proberen daar stageplekken te vinden.

De christelijke meerderheid in Ede heeft kennelijk over het algemeen dus nogal wat moeite om zich aan te passen aan de realiteit. Er leven niet meer alleen maar christenen, en ook niet meer alleen maar witte mensen in Ede. Gelukkig maar.

Jeroen Breekveldt