Postbodes in actie tegen zelfverrijking van TNT-bazen

Weldoener Peter Bakker bracht zijn postbodes aan de bedelstaf.

Afgelopen maandag hebben TNT-postbodes actie gevoerd bij het hoofdkantoor van hun bazen in Den Haag, uit protest tegen de absurd riante vertrekbonus van 2,6 miljoen euro die de voormalige topman Peter Bakker in ontvangst mocht nemen. Terwijl deze TNT-bestuurder zijn eigen zakken vult, heeft hij het personeel aan de onderkant van zijn bedrijf afgeknepen en er duizenden de laan uitgestuurd. Bij bazen als Bakker zit het geld, en daar moet het dan ook worden gehaald.

“Met 2,6 miljoen kan ik ook liefdadig doen!” Onder dat motto sloegen de postbodes, verenigd in het actiecomité “Red de postbode”, bij het TNT-kantoor een actiekamp op. Ze zijn woedend over de zelfverrijking van de bazen. Bakker stopte in juni uit vrije wil bij TNT en heeft daarom volgens de regels geen recht op een vergoeding, en zeker niet op een dubbele. Dat is echter wel wat hij meekrijgt: twee jaarsalarissen en ook nog eens 800 duizend euro extra omdat zijn contract zogenaamd zou moeten worden afgekocht. Tijdens de actie boden de postbodes de Raad van Commissarissen van TNT een brief aan met het dringende verzoek om duidelijk te maken welke argumenten ze hebben voor het in de watten leggen van Bakker, die een van de trekkers is geweest van de grootschalige reorganisatieplannen binnen het bedrijf. Die plannen hebben geleid tot massale ontslagen, verlaagde lonen en verhoogde werkdruk. Daartegen heeft het TNT-personeel eerder al geprotesteerd. Ook het bij de actie aanwezige SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen sprak schande van de vertrekregeling voor Bakker: “Hoe halen ze dit in hun hoofd? Het bedrijf ontslaat op zogenaamd bedrijfseconomische gronden duizenden werknemers, maar dit geld is er wel.”

Bakker roept al maanden trots in de media dat hij de komende tijd vrijwilligerswerk voor de Verenigde Naties gaat doen. Hij is ambassadeur geworden van het VN-Wereldvoedselprogramma, een nogal merkwaardige functie voor een rijke stinkerd die de TNT-postbodes tot een droge boterham heeft veroordeeld. “Met 2,6 miljoen op de bank is het wel heel gemakkelijk om liefdadigheidswerk te gaan doen”, stellen de postbodes. Daar komt bij dat het goede doel van Bakker vooral in het belang is van grote internationale bedrijven. Hij is namelijk onlangs benoemd tot voorzitter van de lobbyclub World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), een wereldwijde coalitie van bedrijven als TNT, Shell, Philips en Akzo Nobel, die naar eigen zeggen duurzaam ondernemen willen promoten, maar volgens vele anderen miljoenen arbeiders en het milieu de vernieling in helpen. Volgens WBCSD brengt Bakker “een unieke verzameling competenties” mee. “Hij verenigt scherpzinnigheid op het vlak van ondernemen met een diep begrip voor, en toewijding tot, duurzaam ondernemen”, aldus WBCSD-bestuurder Jorma Ollila. Daar kunnen de postbodes over meepraten: Bakker heeft zoveel “toewijding tot duurzaam ondernemen” dat hij hen tot op het bot heeft uitgebuit.

Harry Westerink