Betaald werk bleek onbetaald

In de gemeente Hoogeveen leven zo’n 1500 gezinnen van een bijstandsuitkering. De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen om uit die uitzichtloze situatie te komen en doet er van alles aan om mensen daarin te stimuleren. De SP vindt het belangrijk dat de middelen die de gemeente daarbij gebruikt worden geëvalueerd. Op 9 april was in het programma OMPG op Radio Hoogeveen te horen dat de gemeente via een uitzendbureau mensen te werk stelde bij een bedrijf. De mensen kregen hiervoor salaris van het uitzendbureau maar het bleek dat de gemeente zélf de salariskosten betaalde die vervolgens weer grotendeels werden gekort op de uitkering. Na de uitzending bleef het stil in de politiek maar uiteindelijk wenst de SP hierover opheldering van het college. Fractievoorzitter Behr: “We wilden andere partijen de gelegenheid geven om hierop te reageren. Nu dat niet is gebeurd pakken we toch zelf de handschoen op. Deze gang van zaken mag niet onbesproken blijven. Wij willen verantwoording van het college: Waarom deze ondoorzichtige constructie, en, wat ons betreft nóg belangrijker: Doet men dit nog steeds?” De SP wil ook weten of de gemeente afspraken heeft gemaakt met uitzendbureaus dat beschikbare vacatures eerst worden aangeboden aan bijstandsgerechtigden. Dat zou het voor mensen zonder uitkering moeilijker maken om werk te vinden.

In Betaald werk bleek onbetaald (Regiohoogeveen)