Bijeenkomst met Bussemaker verstoord

Woensdagochtend verstoorden studenten een Q&A met Jet Bussemaker tijdens het evenement Room for Discussion aan de Universiteit van Amsterdam. Halverwege gedurende het interview begonnen ze teksten te scanderen waarin zij duidelijk maakten dat zij oneens met het leenstelsel zijn en vinden dat collegegelden afgeschaft moeten worden. “Onderwijs is een recht, onderwijs moet gratis, democratisch en emancipatoir zijn!”, aldus de actievoerders. Minister Bussemaker, wiens omstreden plannen om de studiefinanciering onlangs door de Tweede Kamer zijn aangenomen, is naar eigen zeggen op toer door Nederland om studenten de daadwerkelijke inhoud van haar plannen uit te leggen. “Maar de discussie in Room for Discussion boodt geen ruimte voor echt kritisch geluid. Daarom verstoorden we het evenement op deze manier”, stelde Max Jansen. De studenten zijn kritisch over de belofte van Bussemaker dat het bespaarde geld aan onderwijs besteed zal worden. Zij hebben naar eigen zeggen geen vertrouwen in de besturen die momenteel verantwoordelijk zijn voor een groei in bureaucratie en bezuinigingen op onderwijs in de Faculteit Geesteswetenschappen aan de UvA en de Faculteit der Aard en Levenswetenschappen aan de VU. Het gebrek aan democratie op de universiteiten werd bekritiseerd: “Studentenraden vertegenwoordigen niemand meer”, aldus studentenraadslid Ruud van der Veen.

Schuldengeneratie in Protesten leenstelsel gaan door (Indymedia)