Logo van de Bijstandsbond.

Logo van de Bijstandsbond.

Het beleid van de gemeente Amsterdam is erop gericht om zo weinig mogelijk mensen die langdurig moeten zien rond te komen van een minimuminkomen, wat extra geld te geven. Met juridische en klachtprocedures voert de Bijstandsbond actie tegen dat beleid. Vandaag heeft het College van de Rechten van de Mens een onderzoek gepubliceerd naar armoede en sociale uitsluiting. De mensenrechtenorganisatie roept de overheid op om veel meer te ondernemen tegen armoede. Dat soort kritiek zou ook de gemeente Amsterdam zich eens moeten aantrekken.

Tot 1 januari 2015 bestond de zogenaamde langdurigheidstoeslag. Dat was een regeling van de rijksoverheid om mensen die langdurig een minimuminkomen hadden, een extraatje te geven. Met de invoering van de Participatiewet heeft de regering die toeslag afgeschaft. De gemeenten hebben toen van de rijksoverheid geld gekregen om een lokale regeling in te voeren. Volgens de Participatiewet zijn de gemeenten verplicht om een verordening op te stellen waarin de regels staan om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke toeslag.

Schuldsanering

De gemeente Amsterdam stelde een wel heel krenterige verordening op. Alleen mensen die in de schuldsanering zitten en een succesvol schuldsaneringstraject hebben, zouden volgens de verordening een VVV-bon kunnen krijgen. Oftewel: arm zijn is niet voldoende voor de toeslag. Je zou ook nog schulden moeten hebben en moeten kunnen aantonen dat je je best doet om uit die schulden te komen. De Bijstandsbond voerde een rechtszaak tegen de verordening aan de hand van iemand die de toeslag had aangevraagd maar niet in de schuldsanering zat. De Bijstandsbond won de zaak. De rechtbank bepaalde dat de gemeente aanvragen voor de toeslag niet zomaar mag afwijzen, maar allemaal individueel moet beoordelen. Bovendien verklaarde de rechter de verordening ongeldig, want de gemeente mag geen beleid voeren waarbij de toeslag wordt toegekend aan een beperkte collectieve groep zonder alle aanvragen individueel te beoordelen. De gemeente kreeg de opdracht om een nieuwe verordening op te stellen overeenkomstig de Participatiewet. Een mooie overwinning voor de Bijstandsbond en voor mensen met een minimuminkomen.

De Bijstandsbond adviseerde daarop alle Amsterdammers tussen 18 en 65 jaar die langdurig een minimuminkomen hebben om de inkomenstoeslag aan te vragen. Veel mensen deden dat, maar langs welke weg ze de toeslag ook aanvroegen, steeds kregen ze te horen dat ze niet voor de toeslag in aanmerking zouden komen. Daarbij verwees de gemeente doodleuk naar de oude verordening, die door de rechter dus ongeldig was verklaard. Maar de gemeente-ambtenaren deden alsof hun neus bloedde en namen de aanvragen botweg niet in behandeling. Inmiddels is het zes weken geleden dat de rechtbank de uitspraak heeft gedaan.

Dwangsom

Ondertussen hebben veel mensen een klacht ingediend over het foute optreden van de gemeente. De Bijstandsbond heeft dat ook gedaan en verwacht volgende week een antwoord van de gemeente. De persoon voor wie de rechtszaak is gevoerd, kan bovendien de gemeente in gebreke stellen. Volgens de wet heeft de gemeente zes weken de tijd om te reageren op de uitspraak van de rechter. Maar dat heeft men tot nu toe nagelaten. Morgen verloopt die termijn van zes weken. Daarom gaat de Bijstandsbond de gemeente in gebreke stellen, wat betekent dat de gemeente nog twee weken de tijd heeft om te reageren. Na die twee weken gaat er automatisch een dwangsom lopen. Ook kan er een besluit worden afgedwongen door via de rechter direct beroep in te stellen.

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Als de dwangsom gaat lopen, gelden de volgende bedragen: twintig euro per dag voor de eerste twee weken, dertig euro per dag voor de volgende twee weken, veertig euro per dag voor de daaropvolgende dagen, met een maximumtermijn van tweeënveertig dagen en een maximumbedrag van twaalfhonderdzestig euro. Met de dwangsom kunnen Amsterdammers met een minimuminkomen een soort boete uitdelen aan de gemeente, waarmee ze langs een omweg alsnog wat extra geld uit de gemeentekas kunnen bemachtigen. Amsterdammers die de inkomenstoeslag hebben aangevraagd, kunnen de gemeente na acht weken in gebreke stellen. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van een voorbeeldbrief die de Bijstandsbond heeft opgesteld. Wie de toeslag nog niet heeft aangevraagd, kan hier meer informatie vinden over hoe je dat kunt doen.

Harry Westerink


 1. Condor # 1 
  1 jaar geleden

  In de gemeente Eindhoven maken ze het nog veel bonter. Dit is slechts het topje van de ijsberg over hoe er in deze gemeente met werklozen wordt omgegaan.

  In de gemeente Eindhoven wordt het heel normaal gevonden om werklozen net als de joden in wereldoorlog 2 met een embleem te markeren om ze herkenbaar te maken. In plaats van een gele Jodenster moeten de werklozen in Eindhoven een blauw vierkantje dragen met het woord werkloos erop.

  Lees en huiver.

  http://www.ed.nl/extra/blauwe-sticker-op-de-borst-werkloos~adcd5906/

  Condor

 2. Raymond # 2 
  1 jaar geleden

  Er werd aangekondigd toen het beleid van landelijk naar gemeentelijk ging dat er ” uitkering shoppen ” zou ontstaan. Die omschrijving wie heeft die bedacht ? Uitkering shoppen Bijstanders die zouden gaan verhuizen naar gemeenten waar het financieel voordeliger voor Bijstanders is. Ik denk dat die aankondiging er kwam met de invoering van de Wet werk en Bijstand zo rond 2004 door de beruchte toen staats secretaris Rutte. Inmiddels is het 2017 en ik vraag me af of er sinds 2004 een grote trek is geweest door Bijstanders van gemeenten waar er alleen een uitkering word verstrekt naar gemeenten waar Bijstanders een tegemoetkoming in de eigen Bijdrage zorgkosten krijgen en waar een goedkopere zorgverzekering word aangeboden en een budget per jaar om mee te doen in de vorm van geld voor hobby ‘ s en zo enz enz. Je weet het antwoord al denk ik. Ik kan het niet bewijzen maar er is volgens mij niet een grote trek op die basis geweest tussen gemeenten door Bijstanders. Bijstanders net als anderen willen in de buurt van hun familie vader moeder wonen zijn gehecht aan hun omgeving. Bovendien is verhuizen in het bijzonder voor langdurig Bijstand afhankelijken duur dubbele huur o.a. minstens een maand en geen vergoeding door de gemeente daar voor .
  Als je ” met rust word gelaten ” in de gemeente waar je Bijstand hebt en je verhuist naar een andere gemeente kan dat veranderen en kan je in de ” dwang ” terecht komen. Ook een risico dat Bijstanders denk ik niet snel zullen nemen.
  Daar bij speelt ook huisvesting een rol je komt niet meer zo makkelijk aan een sociale huurwoning. Er zijn regio ‘ s waar je voorrang krijgt als je er een sociale huurwoning achter laat bij verhuizing met name voorrang op mensen van buiten de regio dus. Amsterdam heeft voorrang beleid in 2013 afgeschaft. Als je van de stad naar het platte land verhuist als Bijstander dan ga je er wbt. voorzieningen enorm op achter uit nauwelijks ov bijv. Maar er kunnen wel extraatjes zijn van uit de gemeente voor Bijstanders. Een ” linkse ” gemeente raad is niet altijd in het voordeel van Bijstanders idem een rechtse niet altijd in het nadeel van Bijstanders wbt. extraatjes. Een arme gemeente kan je maar beter niet gaan wonen hoe wel die soms sociaal blijken in de vorm van extraatjes. Ook kan de plaatselijke goegemeente zich tegen je keren. Elsevier magazine heeft ieder jaar een rangorde van gemeenten waar het het prettigst wonen is. Als je die rangorde van uit Bijstand perspectief bekijkt heb je weinig aan die rangorde. Bijv. waar is de ” sociale cohesie ” slecht ja in die buurten waar Bijstanders met name mogen huren. Dat wist je al. Hoe goed het ov is kan je checken met 9292.nl maar beter is het zelf ervaren. Als Bijstander kan je het beste in een rand gemeente van een grote stad wonen denk ik maar niet iedere gemeente dat spreekt van zelf denk ik . Daar bij als je weg kunt komen en weg wilt dus een dwang traject wilt riskeren verhuis dan naar een gemeente waar je er financieel zo ruim mogelijk op vooruit gaat dat kan je zo maar bijv. ongeveer Euro 600,- extra inkomen opleveren voor een persoon huishouden in de vorm van individuele inkomens toeslag enzv.
  Een grote stad als Amsterdam kan je als Bijstander maar beter niet als woonplaats kiezen. Buiten de grachten gordel in het een grote probleem wijk en dat is al zo sinds mensenheugenis met wat verschuivingen dan was het Adam ZO die samen met Oud Oost om de twijfelachtige ” eer ” streed waar de meeste jonge mannen werden afgeknald op straat dan was het weer Nieuw West. Maar altijd in de buurten met de meeste uitkeringen. Ik heb er in de slechtste buurten gewoond dus ervaringsdeskundige. P.s. het gaat niet alleen om de ” extraatjes ” en bijv. het ov. De hoofdzaak wat mij betreft is waar kan je tot zelfverwerkelijking komen waar hebben je plannen een kans. Zelfs als je langdurig bijstand afhankelijk bent. Geen plannen meer ? Ik ken dat uit eigen ervaring is meer mogelijk ? Politiek bewustzijn is nog mogelijk.

 3. Paul. # 3 
  1 jaar geleden

  De individuele inkomenstoeslag die de langdurigheidstoeslag vervangt is in mijn gemeente haast onbereikbaar gemaakt door te stellen dat pas als wanneer sprake is van ‘geen uitzicht op inkomensverbetering’ je pas recht hebt om de inkomenstoeslag aan te vragen.

  Het is voor de gemeente nu wel erg makkelijk om te stellen dat je altijd, in de toekomst een inkomensverbetering kun bewerkstelligen door bv werk te accepteren of bv een erfenis en daarom word de aanvraag afgewezen.

  Als je ooit een maatregel hebt opgelegd heb gekregen heb je ook geen recht meer om de inkomenstoeslag. Dus mijn aanvraag kan ook de prullenbak in.

  Als de gemeente van mening is dat jij niet genoeg inspanning hebt gedaan om tot aan baan en daarmee geen inkomensverbetering hebt behaalt is dit ook al een rede om de aanvraag af te wijzen. Nu heeft de gemeente dus een regel waarmee eigenlijk iedereen in de bijstand en die een inkomenstoeslag aanvraagt te kunnen afwijzen.

  De bijzondere bijstand is ook bijna compleet wegbezuinigt. Je kunt alleen nog bijzondere bijstand krijgen voor medische kosten waarvan de kosten in de toekomst liggen en waar je eerst zelf moet proberen het geld bij elkaar te krijgen al is dat via een lening van iemand uit eigen sociale netwerk. Pas als dat niet mogelijk word er misschien overwogen om een lening te verstrekken en dan lees ik deze regel:

  Indien na een individuele beoordeling wordt vastgesteld dat de aanvraag voldoet aan de criteria, wordt de bijzondere bijstand in principe om niet verstrekt. Verstrekking om niet past binnen een activerend minimabeleid. Leningen en daarmee schulden werken belemmerend op de uitstroom.

  Yea right, dus je moet je maar zelf in de schuld storten omdat de gemeente geen bijzondere bijstand wil verlenen en dan zegt de gemeente dat leningen en schulden belemmerend op de uitstroom. Snap jij het nog?

  Het toekennen van categoriale regelingen is met de komst van de Participatiewet beperkt tot het verstrekken van een tegemoetkoming voor de aanvullende ziektekostenpremie. Maar die tegemoetkoming krijg je alleen als je bij de gemeente de zorgverzekering afneemt en als ik je vertel dat de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbied duurder is dan een normale zorgverzekering en je ook verplicht word om de eigenbijdrage eerst bij elkaar te sparen via de premie moet je toch wel achterlijk zijn om die collectieve verzekering die de gemeente aanbied af te sluiten.

  En gebruik je de eigen bijdrage niet poef weg is dat gespaarde geld want volgens de regels krijg je dat geld niet meer terug of word het overgeboekt naar het volgend jaar. Wie is nu eigenlijk de fraudeur of oplichter?

  De korte versie, meer dan de bijstandsnorm zul je niet krijgen, zoek het maar uit als het fout gaat want op wat extras hoef je niet te rekenen als bijstandsgerechtigde.

  Maar ik mocht een paar weken geleden direct beginnen, wel met behoud van een uitkering van 570 euro per maand, 40 uur per week en rechteloos gaan werken, in avond en nacht dienst bij een commercieel post bezorgend bedrijf en de reiskosten waren ook voor mijn rekening. Hij had ook nog plek voor me bij een auto fabrikant, in 3 ploegen dienst met behoud van een uitkering van 570 euro per maand, 40 uur per week.

  Ik heb die meneer eens hard uitgelachen. Daarna zei ik, nu gaan we een praten over het loon en arbeidscontract. Want ik ga graag werken maar er moet ook een loon en arbeidscontract tegen overstaan. Ik ben ook nog zo goed geweest om dit op papier te bevestigen dat ik graag ga werken maar er wel loon betaald moet worden en er een arbeidscontract moet zijn.

  Ik wacht nog altijd op een antwoord. Waarschijnlijk zal ik daar niks meer van horen want als mijn gemeente ergens ongelofelijk snel in is, dan is het wel in het opleggen van een maatregel.

 4. rinus # 4 
  1 jaar geleden

  Nu schijnt het zo te zijn dat men in Rotterdam dan na vijf jaar uitkering wel die toeslag krijgt maar die is slechts een schijntje van 50 euro per jaar. Zo hebben de fascisten dat opgelost. Mooie boel! Wie al een zakcentje krijgt en forse armoede heeft, ziet zijn centjes verdampen. Het is niet ondenkbaar dat de kapitalistische woekeraars in Amsterdam een vergelijkbaar beleid gaan voeren. Je krijgt dan de toeslag wel maar die is zo laag, dat mensen dat kapotte bed nog niet kunnen vervangen. Een soort nepvoorziening, een soort fopperij wat er dan over blijft. Triest hoor!

 5. Raymond # 5 
  1 jaar geleden

  Een aanvulling ik heb het in mijn reactie over ” extraatjes ” . Er is geen sprake van extraatjes maar van bittere noodzaak immers er is sinds de tachtiger jaren bezuinigd op de Bijstand de Bijstand uitkering is veel te weinig zeker als je er van uit gaat dat het tegenwoordig eindstation is voor veel Bijstanders. Ik heb zelf langdurig Bijstand dus ik weet dat er geen sprake is van ” extraatjes ” als dat word gelezen als verwennerij. Bovendien de toegang tot die ” extraatjes ” is niet altijd makkelijk Bijstanders weten niet eens dat die ” extraatjes ” er zijn en vaak willen sociale diensten dat graag zo houden denk ik. Of de regeling is onduidelijk het ene jaar wel het andere jaar niet afhankelijk van de gemeente raad.
  Bijv. in de gemeente waar ik woon was er in 2015 een regeling om 100,- terug te krijgen als je de totale eigen bijdrage had betaald zorgkosten. In 2016 moest er opnieuw over besloten worden door de gemeenteraad . OF ZO ! schrijf ik dan. Hier bij geldt ook laat je niet mondeling afschepen zo als ik door een ambtenaar. In feite zijn die ” extraatjes ” ouderwetsche armenzorg paternalistisch en neerbuigend. Vecht / kom op voor je rechten !

 6. DrM # 6 
  1 jaar geleden

  Het nadeel van erg sobere gemeentelijke minimaregelingen is dat vooral arbeidsongeschikte minima die wegens een chronische ziekte of een handicap echt niet (meer) kunnen werken, flink benadeeld worden. Vaak hebben zij ook nog te maken met hoge zorgkosten. Bijv. Wajong’ers die geen arbeidsvermogen toegekend hebben gekregen, mensen met een WIA- of WAO-uitkering op of rond het Sociaal Minimum. De Bijstand is helemaal niet bedoeld voor arbeidsongeschikten.

 7. Paul. # 7 
  1 jaar geleden

  De Bijstand is helemaal niet bedoeld voor arbeidsongeschikten.

  Een paar maanden geleden moesten in mijn gemeente alle uitkeringsgerechtigden die konden werken verplicht naar een voorlichtingsmiddag komen.

  We hebben in mijn gemeente +/- 440 mensen in de bijstand, Van die +/-440 mensen waren er slechts 71 aanwezig met 2 afmeldingen. Dus ik vraag aan de re-integratie manager in het bijzijn van de wethouder: zijn dit allen bijstandsgerechtigden die kunnen werken? Schoorvoetend gaf hij toe dat in het hele bijstandsbestand slechts 73 uitkeringsgerechtigden die konden werken.

  De bijstand is een verzamelput geworden met heel veel mensen die daar helemaal niet thuishoren. Bezuinigingen op de Wajong, WIA- of WAO zorgt er nu voor dat er nu veel mensen in de bijstand terecht zijn gekomen en blijven komen. Het CBS zegt dat de werkloosheid daalt omdat er veel minder WW’ers zijn. En vergeet gemakshalve even te vertellen dat mensen die eerst in de de WW, Wajong, WIA- of WAO zaten nu aangewezen zijn op de bijstand en de instroom naar de bijstand iedere maand hoger word.

  Dat deze zieke of gehandicapten op bijstandsniveau zitten en nu helemaal niet meer kan rondkomen en ze vaak ook geen toeslagen krijgen voor bv medicijnen en zorgkosten ontstaan ook hier schrijnende gevallen. De rechtse politiek ziet bijstandsgerechtigden als niet productief en alles wat niet productief is of geen bijdrage kan leveren aan Nederland BV. moet opgeruimd worden.

 8. kes # 8 
  1 jaar geleden
 9. Paul. # 9 
  12 maanden geleden

  Hier het rapport van de rekenkamer.

  http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1x5jnmITUAhXJKFAKHebbCi0QFgg0MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.rekenkamer.nl%2Fdsresource%3Fobjectid%3D24318%26type%3Dorg&usg=AFQjCNFQfLLCD3aE-J8FY9ZCLF_NWmrPcQ

  Hier de reactie van minister Asscher:

  http://www.rekenkamer.nl/reintegratie-oudere-werklozen

  Miljarden worden er gespendeerd aan re-integratie en een minister die niet weet wat het effect is van die miljarden uitgaves aan re-integratie en werk trajecten????

 10. Kees # 10 
  12 maanden geleden

  @ Paul ; het roer moet om alleen de ambtenaren die daar voor moeten zorgen houden halsstarrig vast aan dit bezopen beleid; de baantjescultuur moet behouden worden .
  Kijk maar eens hoe dat VVD mannetje reageert op WNL op zondag.

  https://www.npo.nl/wnl-op-zondag/21-05-2017/POW_03538643

 11. Paul. # 11 
  12 maanden geleden

  @ Kees.

  In mijn gemeente is nu een heksenjacht gaande op bijstandsgerechtigden. De wijze waarop dat gebeurd is van dien aard dat men de klanten en re-integratie managers die in mijn gemeente vervangt door mensen van buiten de gemeente omdat men de veiligheid van de inwonende klanten en re-integratie managers niet meer kan garanderen.

  Het laat zien dat de mensen het gevoerde bijstandsbeleid en ook de bedreigingen en intimidatie van de sociale dienst niet meer pikken en over gaan op geweld. Ik heb zelf al een klacht ingredient tegen deze handelswijze maar zij doen net als of ik dat verkeerd begrijp en dat er niks aan de hand is en de re-integratie manager, een ingehuurde ZZP’er, gaat gewoon verder met dreigen en intimidatie. Sterker, hij eist dingen van me die tegen de participatie wet zijn zoals dat hij gaat bepalen waar en hoe ik moet solliciteren en dat ik bv schulden moet maken om zijn opdrachten uit te voeren. Bij weigeren volgt een maatregel. Alles om de mensen uit de bijstand te krijgen.

  Het wijkt een beetje af van dit topic maar de rede waarom men de heksenjacht is begonnen is geld. Mijn gemeente zit in geld nood. Iedereen die uit de bijstand “geholpen” word staat binnen korte tijd weer terig aan het loket voor een nieuwe uitkering en dat zijn dan dubbel aanvragen waar de gemeente geld voor krijgt. Er word door de overheid 2 keer betaald voor 1 persoon die een bijstandsuitkering had en nu opnieuw een aanvraag moet doen. Op deze manier verdient de gemeente aan de bijstandsgerechtigden. Ook de op gelegde maatregel of de verplichte te werkstellingen bij commerciele bedrijven zoals Post.nl en Nedcar zijn een verdien model geworden. De gemeente misbruikt de regelgeving en de financieringwet van de bijstand voor hun eigen gewin.

  Als je informatie wilt over de bijstand of regelgeving zul je die van mijn gemeente niet krijgen. Op de website van de gemeente is alles weggehaald. Er staat nu dat je maar moet bellen voor informatie. Je krijgt niks meer op papier. Een manier om mensen van informatie te onthouden en mensen die niet geinformeerd zijn en die ook niks zwart op wit hebben staan zijn zeer gemakkelijk uit te buiten.

 12. DrM # 12 
  12 maanden geleden

  @Paul, en hoe gaat jouw gemeente om met chronisch zieken en gehandicapten in de Bijstand? Worden die ook gedwongen om te re-integreren en te participeren? En kun je je klachten ook bij de Ombudsman of Divosa melden?

 13. Paul. # 13 
  12 maanden geleden

  Zover ik weet worden sommige zieken, veel al met geestelijke of kleine lichamelijke problemen, gedwongen tot werken. De ingehuurde re-integratie manager heeft een mentaliteit van, als je, je broek zelfstandig kunt aandoen dan kun je ook werken. Een succes is dat echter niet. Het merendeel valt uit of word door de werkgever weggestuurd. Maar de gemeente heeft dan weer een nieuwe aanvraag waar ze weer een zak geld voor krijgen. Het gaat de gemeente er niet om dat jij werk hebt, het gaat er om de uitkering te kunnen beeindigen. Liefst een paar keer per jaar want ieder aanvraag is opnieuw geld van de overheid.

  Maar een deel word ook met rust gelaten als werken er echt niet meer in zit. Maar over het geheel, dus niet alleen de bijstand maar ook de WMO word eigenlijk alles weg bezuinigt. De gemeente behandelt de burgers niet meer als burgers maar als een onkostenpost en dat word je als bijstandsgerechtigde ook wel ingepeperd. Jij bent het zelf schuld en jij kost de gemeenschap geld.

  Dat ik jaren flink wat afgedragen heb aan de belastingen dat word genegeerd. Dat ik door de werkgever ontslagen ben omdat deze 1% minder winst gemaakt had dan in de topjaren dat is ook mijn schuld. Dat op 1 vacature 1000 mensen reageren en er maar 1 de vacature kan krijgen, ook dat is mijn schuld. Ze willen een oorlog, nou dan kunnen ze dat ook krijgen. Ik heb niks te verliezen. Zij des te meer.

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*